Archive

Archive for the ‘IFM Sensor’ Category

IFM Vietnam II0011

brand code
IFM Vietnam Code
IFM Vietnam PK-010-RFG14-HCPKG/US/ /W
IFM Vietnam PI-010-RES30-MFRKG/US/      /P
IFM Vietnam PN-010-RBR14-MFRKG/US/      /V
IFM Vietnam PK-025-SFG14-HCPKG/US/      /W
IFM Vietnam SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
IFM Vietnam SID10ADB100G/US-100
IFM Vietnam SID10ADBFPKG/US-100
IFM Vietnam TR-…KDBR12-MFRKG/US/……/V
IFM Vietnam SI5000
SID10ABBFPKG/US
IFM Vietnam KI5065
IFM Vietnam IGS 250
IFM Vietnam IGS 200
IFM Vietnam 05S500
IFM Vietnam OJ5030
IFM Vietnam OJ5031
IFM Vietnam OJ5048
IFM Vietnam OJ5071
IFM Vietnam 05H500 05H FPKG/US
IFM Vietnam SI5000
IFM Vietnam GG505S
IFM Vietnam IFT202
IFM Vietnam IFT207
IFM Vietnam IFT206
IFM Vietnam IB5063
IFM Vietnam PN2024
IFM Vietnam SI5000
IFM Vietnam IA0032
IFM Vietnam II5910
IFM Vietnam DI 5001/ DIA3010-ZPKG
IFM Vietnam SI 1000 SID 10ABFPKG/US 100
IFM Vietnam KB 5014 KB-3020-BPKG INT
IFM Vietnam PA3021, 0-250BAR,4-20mA.
IFM Vietnam Adaptor, 3/4″NPT M18,
U40085
IFM Vietnam IF5188
IFB3002-BPKG
IFM Vietnam IG0092
IG-2008-BBOA
IFM Vietnam II0095
II-2015-BBOA
IFM Vietnam II0011
IIA2010-ABOA
IFM Vietnam II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
(replacement type for II000A)
IFM Vietnam II0097
IIA2015-BBOA

IFM code list part 1

IFM Vietnam

Product Brand Product Name Product Code
IFM Inductive sensors IF5538
IFM Inductive sensors IF5759
IFM Inductive sensors IF5760
IFM Inductive sensors IF5538
IFM Inductive sensors IF5759
IFM Inductive sensors IF5760
IFM Inductive sensors IF5538
IFM Inductive sensors IF5760 ( IFA2004-FRKG/V4A/US)
IFM Inductive sensors IF5759 fi 12,IFA 2002-FRKG/V4A/US
IFM SID10ADBFPKG/US
IFM Vietnam
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924
Categories: IFM Sensor, Kho hàng Tags: ,

IFM Sensor Inductive Proximity Sensor I85007

February 21, 2012 Leave a comment

IFM Sensor Inductive Proximity Sensor I85007

  • Điện áp hoạt động: 10…36 DC
  • PUR cable 0.09 m, 3-wire, DC NPN
  • Khoảng cách phát hiện: ≤ 20 mm
  • Kích thước (mm): 70 x 20 x 12

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: IFM Sensor Tags: