Archive

Archive for the ‘Lion Precision’ Category

Lion Precision LRD6110 Capacitive Label Sensor

Capacitive Label Sensor Specifications

Response Time 20 µs
Accuracy 0.015″ (0.4 mm)
Switching Frequency 10 kHz
Operating Temp 40°F-120°F
4°C-50°C
Outputs NPN, PNP Open collector
Power In +11-28 VDC
Short-Circuit and Overload Protection

Mechanical
mch

Lion Precision Vietnam – Thailand – Cambodia – Singapore
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924

Lion LRD6110 Capacitive Label Sensor

Thông số kỹ thuật của Capacitive Label Sensor

Thời gian đáp ứng 20 µs
Độ chính xác 0.015″ (0.4 mm)
Tần số chuyển đổi
10 kHz
Nhiệt độ hoạt động
4°C-50°C
Đầu xuất NPN, PNP Open collector
Nguồn điện vào +11-28 VDC
Bảo vệ đoản mạch và quá tải

LRD6110 with attached cable: P015-3380
LRD6110C with M12, 5-pin connector: P015-3382
Cable for LRD6110C: 6200-0081

LRD6110 : Capacity Label Sensor

Categories: Lion Precision Tags: