Archive

Archive for the ‘TECO’ Category

Teco Thermal Relay RHN-10K

February 21, 2012 Leave a comment

Teco Thermal Relay RHN-10K Dòng định mức: 22-30 A

 • Loại bảo vệ:
  • Quá tải thiếu pha
  • Quá tải 2P, 3P
 • Reset: điều khiển bằng tay
 • Tiếp điểm: 1a, 1b
 • Khoảng điều chỉnh:
  • 60%-100% dòng định mức(RHN-10)
  • 75%-100% dòng định mức(RHN-80; RHN-180)

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: TECO Tags: