Archive

Posts Tagged ‘Baumer’

Baumer Vietnam code list part 22

September 27, 2012 Leave a comment

Baumer Vietnam

Product Band Product Name Product Code
Baumer Vietnam 217066-FUE 050B4005
Baumer Vietnam 217067-FUF 025B4008
Baumer Vietnam 217068-FUF 050B4008
Baumer Vietnam 217069-FUE 050B2011
Baumer Vietnam 217070-FUE 025B2011
Baumer Vietnam 217071-FUF 025B2011
Baumer Vietnam 217072-FUF 050B2011
Baumer Vietnam 217073-FUE 050B1011
Baumer Vietnam 217074-FUE 025B1011
Baumer Vietnam 217075-FUF 050B1011
Baumer Vietnam 217076-FUF 025B1011
Baumer Vietnam 217125-IFFM 22P1501/L
Baumer Vietnam Temperature Gauge TBI 100 264 140 11T\9003325
Baumer Vietnam Temperature Gauge TBI 100 264 140 11T\9003350
Baumer Vietnam Item no:BASG000041
HOG 60 DN 10000 CI
Baumer Vietnam Model: MEX5A60B20
Baumer Vietnam Model: MEX5A60B29
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors item no: 10234245
FSDM 12D9601
Baumer Vietnam Inductive Sensor item no: 10147981
IFRM 06P17G1/L
Baumer Vietnam Temperature Gauge TBI 100 264 140 22T\9003200
Baumer Vietnam Temperature Gauge TBI 100 264 140 22T\9003550
Baumer Vietnam Temperature Gauge MEX5 461 F 22/0751/0816/0792/0678
Baumer Vietnam Item no: BASG000381 OGS 72 DN 1024 R
Baumer Vietnam Item: 314731
Baumer Vietnam MEX5D20B20
Baumer Vietnam Item no: BASG000398 code: GXMMW.A200000
Baumer Vietnam Item no: BASG000095 code: HOG 10 DN 1024 I + FSL
Baumer Vietnam Item no: BASG000029 code: OG 71 DN 256 CI
Baumer Vietnam Different pressure gause Model: MX7A60D15G
Baumer Vietnam Model: MEX5A60B27
Baumer Vietnam GXMMS.020.3P32
Baumer Vietnam GXMMW.A20.3P32
Baumer Vietnam GXMMW.A20.2PA2
Baumer Vietnam T124.010A
Baumer Vietnam Capacitive Sensor Item no: 10236345
CFAM 12P1600/S14
Baumer Vietnam T123.010A
Baumer Vietnam Pressure gause MIX7D62H27
Baumer Vietnam Pressure gause MIX7D62H30
Baumer Vietnam Pressure gause MIX7D62H34
Baumer Vietnam Pressure gause MIX7D62H38
Baumer Vietnam Pressure gause MIX7D62H40
Baumer Vietnam Pressure Switch RP2N-R-03-61
Baumer Vietnam Item No: BASG000001 HOG 10 D 1024 I
Baumer Vietnam Inductive Sensor IFRP18P1501/S14
Baumer Vietnam Absolute Encoder Optical item no: BASG000096
Baumer Vietnam AORP382
Baumer Vietnam Ser. – Nr.L.2066834
Baumer Vietnam ITD 21 A 4 Y29 1020 HN D2SR12 S12 IP65 06
Baumer Vietnam BASG000008
Baumer Vietnam ITD 21 A 4 Y 101 100 HNI KR 0,4 S12 IP66/65 01
Baumer Vietnam Inductive sensor IFRM 08P37A1/S35L Item no. 10141536
Baumer Vietnam Pressure Mechanical MEX5D30B22
Baumer Vietnam Pressure Mechanical MEX3D50B24
Baumer Vietnam Pressure Mechanical MIT3B22B18
Baumer Vietnam Pressure Mechanical MIX7D60B24
Baumer Vietnam Pressure gauge Model: MEX5D61B22
Baumer Vietnam Pressure gauge Model: MEX5D61B24
Baumer Vietnam Pressure gauge Model: MEX5D61B26
Baumer Vietnam Pressure Mechanical Model: MEX5D30B20
Baumer Vietnam Ultrasonic Sensor UNAM 50U6121/S14
Baumer Vietnam Pressure Mechanical MEX2 F 1/4NPT 0+4 BAR
Baumer Vietnam Pressure Gauges Model: MMX1F40B19
Baumer Vietnam Pressure gauge MEX5 D61 D22 + 0751
Baumer Vietnam AORP 1/2NPT/F1/2NPT 6+18 Bar ARIN 2 606 (adaptor) SS316
Baumer Vietnam Pressure gauge MEX5 D29 + 0751
Baumer Vietnam AORP 25+80 Bar ARIN 2 606 SS316
Baumer Vietnam Pressure gauge  MEP5 D61 D33 + 0771 + AKPL ON 602
Baumer Vietnam Pressure gauge  MEP5 D61 D33
Baumer Vietnam Pressure gauge  (MEX5 D61 D29 + 0751 + 0771)+(AORP384 + SEPT) + AKPL 2 06 6 02
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors Item No: 10139960
Baumer Vietnam Item No: BASG000010
Baumer Vietnam code: ED517-314-231-155
Baumer Vietnam Absolute Encoder Optical Replace by GXMMW.0203P34
Baumer Vietnam MEX5461D22  0751
Baumer Vietnam ARIN26F6
Baumer Vietnam MEX5461D29   0751
Baumer Vietnam AORP384
Baumer Vietnam MEP5461D33  0771
Baumer Vietnam AKPL2ON602
Baumer Vietnam MEP5 461 D33
Baumer Vietnam MEX5461D29 0751 0771
Baumer Vietnam AKPL206602
Baumer Vietnam Pressure Transmitter Model: PBSN13B22RA1340521
Baumer Vietnam Model: DRC100/811.133.045
Baumer Vietnam IFRM 05P15A1/L
Baumer Vietnam IFRM 03P1501/L
Baumer Vietnam PORTABLE ELECTRONIC PRESSURE GAUGE BARFLEX 4 Model: EA4AF5B38R
Baumer Vietnam pressure gause Model: MEX8F60B29
Baumer Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924

Baumer Vietnam code list part 21

September 27, 2012 Leave a comment

Baumer Vietnam

Product Band Product Name Product Code
Baumer Vietnam 210363-FUE 050B4004
Baumer Vietnam 210366-FUF 050B4002
Baumer Vietnam 210367-FUF 025B4002
Baumer Vietnam 210370-FUF 025B2002
Baumer Vietnam 210371-FUF 050B2002
Baumer Vietnam 210372-FUF 050B1002
Baumer Vietnam 210373-FUF 025B1002
Baumer Vietnam 210411-FSE 050B4004
Baumer Vietnam 210530-My Com BS 30
Baumer Vietnam 210846-FUF 050A2003
Baumer Vietnam 210847-FUF 100A2003
Baumer Vietnam 210848-FUF 100A1003
Baumer Vietnam 210849-FUF 050A1003
Baumer Vietnam 211158-My Com E 75 / 80
Baumer Vietnam 211160-My Com BS 100
Baumer Vietnam 211484-My Com BS 75
Baumer Vietnam 211605-My Com F 75 / 80
Baumer Vietnam 211626-IZRM 18N1501
Baumer Vietnam 211627-IZRM 30N1501
Baumer Vietnam 211799-ILFK 12P1101/I06
Baumer Vietnam 211800-ILFK 12P1501/I06
Baumer Vietnam 212019-IFRM 08N1701/L
Baumer Vietnam 212020-IFRM 06N1701/L
Baumer Vietnam 212187-IFRM 12P1701/L
Baumer Vietnam 212284-IFRM 06P1701/L
Baumer Vietnam 212300-IFRM 18P1701/L
Baumer Vietnam 212302-IFRM 08P1701/L
Baumer Vietnam 212310-IFFM 08P1701/01/L
Baumer Vietnam 212327-IFRM 18N1701/L
Baumer Vietnam 212406-IFRM 18P1702/L
Baumer Vietnam 212471-IFRM 12N1701/L
Baumer Vietnam 212578-IFRM 06P3701/L
Baumer Vietnam 212637-My Com BS 50
Baumer Vietnam 212838-IFRM 08N3701/L
Baumer Vietnam 213059-IFRM 06N3701/L
Baumer Vietnam 213082-IFRM 12P3701/L
Baumer Vietnam 213155-IFRM 18N3701/L
Baumer Vietnam 213203-IFRM 18P3701/L
Baumer Vietnam 213206-IFRM 08P3701/L
Baumer Vietnam 213208-IFRM 12N3701/L
Baumer Vietnam 213301-IFFK 08N1703/O1L
Baumer Vietnam 213336-FSF 050B2002
Baumer Vietnam 213828-FUF 050B1005
Baumer Vietnam 214023-FSF 050B4002
Baumer Vietnam 214166-FZAM 30P5001
Baumer Vietnam 214390-IFRM 12P1702/L
Baumer Vietnam 214415-FZAM 30N5002
Baumer Vietnam 214493-FUF 025B1005
Baumer Vietnam 214558-ES 18
Baumer Vietnam 214642-FSF 050B1001
Baumer Vietnam 214647-FSF 050B4003
Baumer Vietnam 214735-IFRM 18P1703/S14L
Baumer Vietnam 214736-IFRM 18N1703/S14L
Baumer Vietnam 214745-FSF 025B1001
Baumer Vietnam 214910-IFRM 18N1701/S14L
Baumer Vietnam 214911-IFRM 18N3701/S14L
Baumer Vietnam 214920-IFRM 18P3701/S14L
Baumer Vietnam 214921-IFRM 18P1701/S14L
Baumer Vietnam 214923-IFRM 12N1701/S14L
Baumer Vietnam 214924-IFRM 12P3701/S14L
Baumer Vietnam 214928-IFRM 12N3701/S14L
Baumer Vietnam 214930-IFRM 12P1701/S14L
Baumer Vietnam 215003-FZAM 30P5002
Baumer Vietnam 215012-FZAM 30N5001
Baumer Vietnam 215047-FSF 025B2002
Baumer Vietnam 215048-FUF 050B2004
Baumer Vietnam 215049-FUF 025B2004
Baumer Vietnam 215057-FZAM 30P5004
Baumer Vietnam 215058-FZAM 30N5003
Baumer Vietnam 215059-FZAM 30P5003
Baumer Vietnam 215060-FZAM 30N5004
Baumer Vietnam 215117-FSF 050A2004
Baumer Vietnam 215182-FUE 025B4005
Baumer Vietnam 215728-FSF 050B2005
Baumer Vietnam 216132-IFFM 08P1703/01
Baumer Vietnam 216368-IFRM 30P1101/S14L
Baumer Vietnam 216369-IFRM 30P1501/S14L
Baumer Vietnam 216613-IFFM 08N1703/01
Baumer Vietnam 216777-IWRM 30I9501
Baumer Vietnam 216779-IWRM 18I9501
Baumer Vietnam 217001-FUF 050B1003
Baumer Vietnam 217015-FUF 025B1003
Baumer Vietnam 217016-FUF 025B2003
Baumer Vietnam 217017-FUF 050B2003
Baumer Vietnam 217042-FUF 100A2005
Baumer Vietnam 217043-FUF 050A2005
Baumer Vietnam 217044-FUF 050A2004
Baumer Vietnam 217045-FUF 100A2004
Baumer Vietnam 217046-FUF 050A1005
Baumer Vietnam 217047-FUF 100A1005
Baumer Vietnam 217048-FSF 025B4004
Baumer Vietnam 217049-FSF 050B4004
Baumer Vietnam 217050-FSF 025B4003
Baumer Vietnam 217051-FSF 025B2005
Baumer Vietnam 217052-FSF 050B1005
Baumer Vietnam 217053-FSF 025B1005
Baumer Vietnam 217054-FUF 050B2005
Baumer Vietnam 217055-FUF 025B2005
Baumer Vietnam 217064-FUF 025B4006
Baumer Vietnam 217065-FUF 050B4006
Baumer Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924

Baumer Vietnam code list part 20

September 27, 2012 Leave a comment

Baumer Vietnam

Product Band Product Name Product Code
Baumer Vietnam 148792-FHDK 07P6901
Baumer Vietnam 148903-IWRM 12I9705/S14
Baumer Vietnam 148961-OPDK 14P1903/S35A
Baumer Vietnam 148989-IFRM 06P13G1/S35L
Baumer Vietnam 148990-IFRM 06P33G1/S35L
Baumer Vietnam 148991-IFRM 06P13G1/L
Baumer Vietnam 148992-IFRM 06P33G1/L
Baumer Vietnam 148993-IFRM 06N13G1/S35L
Baumer Vietnam 148994-IFRM 06N33G1/S35L
Baumer Vietnam 148995-IFRM 06N13G1/L
Baumer Vietnam 148996-IFRM 06N33G1/L
Baumer Vietnam 148997-IFRM 08P13G1/S35L
Baumer Vietnam 148998-IFRM 08P33G1/S35L
Baumer Vietnam 148999-IFRM 08P13G1/L
Baumer Vietnam 149000-IFRM 08P33G1/L
Baumer Vietnam 149001-IFRM 08N13G1/S35L
Baumer Vietnam 149002-IFRM 08N33G1/S35L
Baumer Vietnam 149003-IFRM 08N13G1/L
Baumer Vietnam 149004-IFRM 08N33G1/L
Baumer Vietnam 149011-Montage-Kit SENSOFIX Serie 14
Baumer Vietnam 149153-FGUM 120P8001/S35L
Baumer Vietnam 149154-FGUM 080P8001/S35L
Baumer Vietnam 149155-FGUM 050P8001/S35L
Baumer Vietnam 149156-FGUM 030P8001/S35L
Baumer Vietnam 149184-IFRD 08P17T1/S35
Baumer Vietnam 149185-IFRD 12P17T3/S14
Baumer Vietnam 149259-IFFM 08P37A3/01S05
Baumer Vietnam 149268-IFRD 12P37T3/S14
Baumer Vietnam 149269-IFRD 12N17T3/S14
Baumer Vietnam 149270-IFRD 12N37T3/S14
Baumer Vietnam 149271-IFRD 08P37T1/S35
Baumer Vietnam 149511-FHCK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 149512-FHDK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 149554-FGLM 050P8001/S35L
Baumer Vietnam 149555-FGLM 080P8001/S35L
Baumer Vietnam 149556-FGLM 120P5001/S35L
Baumer Vietnam 149557-OGUM 030P8001/S35L
Baumer Vietnam 149558-OGUM 080P8001/S35L
Baumer Vietnam 149559-IFRD 08P17A1/S35L
Baumer Vietnam 149560-IFRD 08P37A1/S35L
Baumer Vietnam 149561-OGUM 120P8001/S35L
Baumer Vietnam 149562-OGUM 050P8001/S35L
Baumer Vietnam 149566-IFRD 12N17A3/S14L
Baumer Vietnam 149567-IFRD 12N37A3/S14L
Baumer Vietnam 149568-IFRD 12P17A3/S14L
Baumer Vietnam 149569-IFRD 12P37A3/S14L
Baumer Vietnam 149985-MLFK 08T7105/N25X
Baumer Vietnam 150000-FHDK 20P6901/S35A
Baumer Vietnam 150001-FHDK 20N6901/S35A
Baumer Vietnam 150004-FSDK 20D9601/S35A
Baumer Vietnam 150006-FEDK 20P5101/S35A
Baumer Vietnam 150007-FEDK 20N5101/S35A
Baumer Vietnam 150008-FPDK 20P5101/S35A
Baumer Vietnam 150009-FPDK 20N5101/S35A
Baumer Vietnam 150010-FZDK 20N5101/S35A
Baumer Vietnam 150010-FZDK 20P5101/S35A
Baumer Vietnam 150187-IFRM 18N17A3/L
Baumer Vietnam 150188-IFRM 18N37A3/L
Baumer Vietnam 150189-IFRM 18N17A5/L
Baumer Vietnam 150190-IFRM 18N37A5/L
Baumer Vietnam 150205-IFFM 20N17A3/S35L
Baumer Vietnam 150206-IFRM 20N37A3/S35L
Baumer Vietnam 150236-IFFM 08N17A5/01S05
Baumer Vietnam 150237-IFFM 08N37A5/01S05
Baumer Vietnam 150239-IFFM 08N17A3/01S05
Baumer Vietnam 150240-IFFM 08N37A3/01S05
Baumer Vietnam 150242-IFFM 12N17A3/S05L
Baumer Vietnam 150249-IFFM 12N37A3/S05L
Baumer Vietnam 150262-IFFM 08P37A5/01S05
Baumer Vietnam 150326-Montage-Kit SENSOFIX Serie 10/20
Baumer Vietnam 150328-Montage-Kit SENSOFIX Serie 12
Baumer Vietnam 150360-IFRD 18P17A3/S14L
Baumer Vietnam 150376-FHDK 14P6901/S35A
Baumer Vietnam 150427-IFRD 08N17T1/S35
Baumer Vietnam 150428-IFRD 08N37T1/S35
Baumer Vietnam 150429-IFRD 08N17A1/S35L
Baumer Vietnam 150430-IFRD 08N37A1/S35L
Baumer Vietnam 150449-IFRD 18P17T3/S14
Baumer Vietnam 150450-IFRD 18N17T3/S14
Baumer Vietnam 150451-IFRD 18N17A3/S14L
Baumer Vietnam 150608-IFRD 18P37A3/S14L
Baumer Vietnam 150609-IFRD 18P37T3/S14
Baumer Vietnam 150610-IFRD 18N37T3/S14
Baumer Vietnam 150611-IFRD 18N37A3/S14L
Baumer Vietnam 150844-Montage-Kit MINOFIX
Baumer Vietnam 150948-FPDK 14P5111/S35A
Baumer Vietnam 151056-FZCK 07P6901
Baumer Vietnam 151057-FZDK 07P6901
Baumer Vietnam 151058-FZCK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 151059-FZDK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 151060-FPCK 07P6901
Baumer Vietnam 151061-FPDK 07N6901
Baumer Vietnam 151061-FPDK 07P6901
Baumer Vietnam 151062-FPCK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 151063-FPDK 07N6901/K35A
Baumer Vietnam 151063-FPDK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 151064-FSCK 07D9601
Baumer Vietnam 151065-FSDK 07D9601
Baumer Vietnam 151066-FSCK 07D9601/KS35A
Baumer Vietnam 151067-FSDK 07D9601/KS35A
Baumer Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924

Baumer Vietnam code list part 19

September 27, 2012 Leave a comment

Baumer Vietnam

Product Band Product Name Product Code
Baumer Vietnam 145936-IFRM 12N13G3/S14L
Baumer Vietnam 145937-IFRM 12N33G3/S14L
Baumer Vietnam 145938-IFRM 12N13G3/L
Baumer Vietnam 145939-IFRM 12N33G3/L
Baumer Vietnam 145940-IFRM 12P17G1/L
Baumer Vietnam 145941-IFRM 12P37G1/L
Baumer Vietnam 145942-IFRM 12P13G1/L
Baumer Vietnam 145944-IFRM 12N17G1/L
Baumer Vietnam 145945-IFRM 12N37G1/L
Baumer Vietnam 145946-IFRM 12N13G1/L
Baumer Vietnam 145947-IFRM 12N33G1/L
Baumer Vietnam 145960-FVDK 10P83Y0/KS35A
Baumer Vietnam 146073-FHDK 10P1101/KS35
Baumer Vietnam 146075-FZDK 10P1101/KS35
Baumer Vietnam 146078-FEDK 10P1101/KS35
Baumer Vietnam 146079-FEDK 10P3101/KS35
Baumer Vietnam 146081-FPDK 10P3101/KS35
Baumer Vietnam 146088-IFRM 08P17G1/S35L
Baumer Vietnam 146139-FOC 500C6Y00
Baumer Vietnam 146142-IWRM 06U9501
Baumer Vietnam 146214-IFFM 06P15A3/01S05L
Baumer Vietnam 146215-IFFM 06P35A3/01S05L
Baumer Vietnam 146216-IFFM 06N15A3/01S05L
Baumer Vietnam 146217-IFFM 06N35A3/01S05L
Baumer Vietnam 146218-IFFM 06P15A3/01L
Baumer Vietnam 146219-IFFM 06P35A3/01L
Baumer Vietnam 146220-IFFM 06N15A3/01L
Baumer Vietnam 146221-IFFM 06N35A3/01L
Baumer Vietnam 146222-IFFM 06P15A1/01L
Baumer Vietnam 146223-IFFM 06P35A1/01L
Baumer Vietnam 146224-IFFM 06N15A1/01L
Baumer Vietnam 146225-IFFM 06N35A1/01L
Baumer Vietnam 146297-IFRM 18P17A5/S14L
Baumer Vietnam 146391-IWRM 12U9705/S14
Baumer Vietnam 146515-IWRM 06I9501
Baumer Vietnam 146516-IWRM 08U9501
Baumer Vietnam 146555-FODK 23P90Y0
Baumer Vietnam 146556-FSL 500C6Y00
Baumer Vietnam 146622-MHRM 12G5501/S14
Baumer Vietnam 146627-OPDK 14P1901/S35A
Baumer Vietnam 146855-IWFM 18U7504/s35A
Baumer Vietnam 147042-IWFM 18L9504/S35A
Baumer Vietnam 147044-Magnetband 1mm Polbreite
Baumer Vietnam 147059-OPDK 14P3901/S35A
Baumer Vietnam 147111-ZADM 022H871.0001
Baumer Vietnam 147116-ASIN 91A0001
Baumer Vietnam 147121-OADM 12I6430/S35A
Baumer Vietnam 147122-OADM 12I6460/S35A
Baumer Vietnam 147138-IFFM 20P17A3/S35L
Baumer Vietnam 147166-IWFM 12L9505/S35A
Baumer Vietnam 147184-MHRM 12G5501
Baumer Vietnam 147285-IWFM 18L9505/S35A
Baumer Vietnam 147350-OSDK 14P9001/S35A
Baumer Vietnam 147354-IFRM 18P37A3/L
Baumer Vietnam 147355-IFRM 18P37A5/L
Baumer Vietnam 147356-IFRM 18P37A3/S14L
Baumer Vietnam 147357-IFRM 18P37A5/S14L
Baumer Vietnam 147359-OEDK 14P5101/S35A
Baumer Vietnam 147362-Handbuch auf CD
Baumer Vietnam 147363-Inbetriebnahme-Set
Baumer Vietnam 147464-OZDK 14P1901/S35A
Baumer Vietnam 147482-OPDK 14N1901/S35A
Baumer Vietnam 147537-MDFK 08G2124/N16
Baumer Vietnam 147538-MDFK 08T7105/N16
Baumer Vietnam 147626-ASIA 56A4022
Baumer Vietnam 147627-ASIA 56A4023
Baumer Vietnam 147628-ASIA 56A2222
Baumer Vietnam 147629-ASIA 56A2223
Baumer Vietnam 147630-ASIA 56A1321
Baumer Vietnam 147638-IFFM 12P37A3/S05L
Baumer Vietnam 147659-IFRM 18N17A5/S14L
Baumer Vietnam 147697-IFRM 18N37A5/S14l
Baumer Vietnam 147715-IFRM 06N17G1/S35L
Baumer Vietnam 147978-IFRM 06P17G1/S35L
Baumer Vietnam 147979-IFRM 06P37G1/S35L
Baumer Vietnam 147981-IFRM 06P17G1/L
Baumer Vietnam 147982-IFRM 06P37G1/L
Baumer Vietnam 147983-IFRM 06N37G1/S35L
Baumer Vietnam 147984-IFRM 06N17G1/L
Baumer Vietnam 147985-IFRM 06N37G1/L
Baumer Vietnam 147986-IFRM 08P37G1/S35L
Baumer Vietnam 147987-IFRM 08P17G1/L
Baumer Vietnam 147988-IFRM 08P37G1/L
Baumer Vietnam 147989-IFRM 08N17G1/S35L
Baumer Vietnam 147990-IFRM 08N37G1/S35L
Baumer Vietnam 147991-IFRM 08N17G1/L
Baumer Vietnam 147992-IFRM 08N37G1/L
Baumer Vietnam 148114-ASIA 36A3021
Baumer Vietnam 148115-ASIA 36A4021
Baumer Vietnam 148146-ASIN 50A0021
Baumer Vietnam 148186-IFRM 18N17A3/S14L
Baumer Vietnam 148187-IFRM 18N37A3/S14L
Baumer Vietnam 148300-ASIA 36A2221
Baumer Vietnam 148326-ESG 32AP0500G
Baumer Vietnam 148328-ESW 31AP0500G
Baumer Vietnam 148422-OPDK 14N3901/S35A
Baumer Vietnam 148505-FVDK 10N60Y0/KS35A
Baumer Vietnam 148592-ASIA 36A1321
Baumer Vietnam 148743-IFFM 20P37A3/S35L
Baumer Vietnam 148791-FHCK 07P6901
Baumer Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924

Baumer Vietnam code list part 18

September 27, 2012 Leave a comment

Baumer Vietnam

Product Band Product Name Product Code
Baumer Vietnam 143039-IFRH 12P3501/L
Baumer Vietnam 143254-IFRP 12P1504/S14
Baumer Vietnam 143354-IFRH 18P1501/L
Baumer Vietnam 143359-FVDK 10P81Y0/KS35A
Baumer Vietnam 143436-OADM 20S4581/S14F
Baumer Vietnam 143515-IFRM 04P35A3/S35L
Baumer Vietnam 143516-IFRM 04N35A3/S35L
Baumer Vietnam 143920-Ringmagnet 64-pol
Baumer Vietnam 143969-Kupplungsfeder
Baumer Vietnam 143978-FFDK 16P5Y0
Baumer Vietnam 143979-FCE 200C1Y01
Baumer Vietnam 143981-FSE 200F6Y00
Baumer Vietnam 143982-FLC 200D2Y00
Baumer Vietnam 144017-IWRM 06I9501/S35
Baumer Vietnam 144020-ESG 05SP0200
Baumer Vietnam 144021-ESG 05SP0500
Baumer Vietnam 144022-ESW 05SP0200
Baumer Vietnam 144023-ESW 05SP0500
Baumer Vietnam 144077-OADM 20I6580/S14F
Baumer Vietnam 144177-IFRM 18P17A3/L
Baumer Vietnam 144178-IFRM 18P17A3/S14L
Baumer Vietnam 144285-IWRM 12I9704/S14
Baumer Vietnam 144307-FRDK 14P1902/S35A
Baumer Vietnam 144391-FUE 200F1Y00
Baumer Vietnam 144392-FUE 100E2Y00
Baumer Vietnam 144435-IFRM 05P15A3/S35L
Baumer Vietnam 144436-IFRM 05P35A3/S35L
Baumer Vietnam 144437-IFRM 05N15A3/S35L
Baumer Vietnam 144438-IFRM 05N35A/S35L
Baumer Vietnam 144440-IFRM 04P15A3/L
Baumer Vietnam 144441-IFRM 04P35A3/L
Baumer Vietnam 144442-IFRM 04N15A3/L
Baumer Vietnam 144443-IFRM 04N35A3/L
Baumer Vietnam 144444-IFRM 05P15A3/L
Baumer Vietnam 144445-IFRM 05P35A3/L
Baumer Vietnam 144446-IFRM 05N15A3/L
Baumer Vietnam 144447-IFRM 05N35A3/L
Baumer Vietnam 144448-IFRM 04P15A3/S05L
Baumer Vietnam 144449-IFRM 04P35A3/S05L
Baumer Vietnam 144450-IFRM 04N15A3/S05L
Baumer Vietnam 144451-IFRM 04N35A3/S05L
Baumer Vietnam 144452-IFRM 05P15A3/S05L
Baumer Vietnam 144453-IFRM 05P35A3/S05L
Baumer Vietnam 144454-IFRM 05N15A3/S05L
Baumer Vietnam 144455-IFRM 05N35A3/S05L
Baumer Vietnam 144456-IFRM 04P15A5/Q
Baumer Vietnam 144457-IFRM 04P35A5/Q
Baumer Vietnam 144458-IFRM 04N15A5/Q
Baumer Vietnam 144459-IFRM 04N35A5/Q
Baumer Vietnam 144460-IFRM 05P15A5/Q
Baumer Vietnam 144461-IFRM 05P35A5/Q
Baumer Vietnam 144462-IFRM 05N15A5/Q
Baumer Vietnam 144463-IFRM 05N35A5/Q
Baumer Vietnam 144548-IWRM 08U9501/S35
Baumer Vietnam 144583-IFRM 04P15A1/L
Baumer Vietnam 144584-IFRM 04P35A1/L
Baumer Vietnam 144585-IFRM 04N15A1/L
Baumer Vietnam 144586-IFRM 04N35A1/L
Baumer Vietnam 144587-IFRM 05P15A1/L
Baumer Vietnam 144588-IFRM 05P35A1/L
Baumer Vietnam 144589-IFRM 05N15A1/L
Baumer Vietnam 144590-IFRM 05N35A1/L
Baumer Vietnam 144598-OADM 20I6441/S14F
Baumer Vietnam 144599-OADM 20I6460/S14F
Baumer Vietnam 144600-OADM 20I6472/S14F
Baumer Vietnam 144601-OADM 20I6480/S14F
Baumer Vietnam 144602-OADM 20I6481/S14F
Baumer Vietnam 144603-OADM 20I6541/S14F
Baumer Vietnam 144604-OADM 20I6560/S14F
Baumer Vietnam 144605-OADM 20I6572/S14F
Baumer Vietnam 144606-OADM 20I6581/S14F
Baumer Vietnam 144660-IFRM 18P17A5/L
Baumer Vietnam 144720-ES 34CP2B
Baumer Vietnam 144944-IFFM 12P17A3/S05L
Baumer Vietnam 144945-IFFM 08P17A5/01S05
Baumer Vietnam 144946-IFFM 08P17A3/01S05
Baumer Vietnam 144961-IWFM 12L9504/S35A
Baumer Vietnam 144963-IWRM 12Z8704/S14C
Baumer Vietnam 145021-Kabeldose 5-pol gewinkelt
Baumer Vietnam 145023-D-Sub-Stecker 9-pol
Baumer Vietnam 145143-Bushaube B75
Baumer Vietnam 145305-MLFK 08T7105/N16X
Baumer Vietnam 145339-OADM 21I6481/S14F
Baumer Vietnam 145341-OADM 21I6581/S14F
Baumer Vietnam 145391-IWRM 08I9501/S35
Baumer Vietnam 145393-IWRM 06U9501/S35
Baumer Vietnam 145523-Lichtleiter-Kabelverlängerung
Baumer Vietnam 145758-IWRM 08I9501
Baumer Vietnam 145761-ZADM 022K871.0001
Baumer Vietnam 145778-IWRM 12U9704/S14
Baumer Vietnam 145790-OHDK 14N1501/S35A
Baumer Vietnam 145814-Kabeldose 9-pol
Baumer Vietnam 145820-IFRM 12N17G1/S14L
Baumer Vietnam 145821-IFRM 12N37G1/S14L
Baumer Vietnam 145822-IFRM 12N13G1/S14L
Baumer Vietnam 145823-IFRM 12N33G1/S14L
Baumer Vietnam 145932-IFRM 12N17G3/S14L
Baumer Vietnam 145933-IFRM 12N37G3/S14L
Baumer Vietnam 145934-IFRM 12N17G3/L
Baumer Vietnam 145935-IFRM 12N37G3/L
Baumer Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924

Baumer Vietnam code list part 17

September 27, 2012 Leave a comment

Baumer Vietnam

Product Band Product Name Product Code
Baumer Vietnam 151068-FECK 07P6901
Baumer Vietnam 151069-FEDK 07P6901
Baumer Vietnam 151070-FECK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 151071-FEDK 07P6901/KS35A
Baumer Vietnam 151224-FPDK 14N5111/S35A
Baumer Vietnam 151224-FPDK 14N5511/S35A
Baumer Vietnam 151329-IWRM 18U9704/S14
Baumer Vietnam 151371-FFE 200D6Y00
Baumer Vietnam 151381-OHDM 12P6901/S35A
Baumer Vietnam 151547-FSE 200C6Y15
Baumer Vietnam 151548-FSE 200C6Y01
Baumer Vietnam 151549-FSE 200C6Y02
Baumer Vietnam 151658-Montage-Kit SENSOFIX M18
Baumer Vietnam 151701-OZDK 14N1901/S35A
Baumer Vietnam 151719-Montage-Kit SENSOFIX M8
Baumer Vietnam 151720-Montage-Kit SENSOFIX M12
Baumer Vietnam 151753-ZADM 020K300.5011
Baumer Vietnam 152050-ASIA 56A4321
Baumer Vietnam 152083-FHCK 07N6901
Baumer Vietnam 152084-FHDK 07N6901
Baumer Vietnam 152085-FHCK 07N6901/KS35A
Baumer Vietnam 152086-FHDK 07N6901/KS35A
Baumer Vietnam 152087-FZCK 07N6901
Baumer Vietnam 152088-FZDK 07N6901
Baumer Vietnam 152089-FZCK 07N6901/KS35A
Baumer Vietnam 152090-FZDK 07N6901/KS35A
Baumer Vietnam 152091-FPCK 07N6901
Baumer Vietnam 152093-FPCK 07N6901/KS35A
Baumer Vietnam 152095-FECK 07N6901
Baumer Vietnam 152096-FEDK 07N6901
Baumer Vietnam 152097-FECK 07N6901/KS35A
Baumer Vietnam 152098-FEDK 07N6901/KS35A
Baumer Vietnam 152366-IFRM 04P15B1/L
Baumer Vietnam 152820-IFRM 04P15A1/S35L
Baumer Vietnam 152821-IFRM 04P35A1/S35L
Baumer Vietnam 152822-IFRM 05P15A1/S35L
Baumer Vietnam 152823-IFRM 05P35A1/S35L 152848-IFRM 04P35B1/L
Baumer Vietnam 152849-IFRM 04N15B1/L
Baumer Vietnam 152850-IFRM 04N35B1/L
Baumer Vietnam 152998-FRDK 14P3902/S35A
Baumer Vietnam 153222-IWRM 18I9704/S14
Baumer Vietnam 153240-FHDK 14N6901/S35A
Baumer Vietnam 153283-FHDK 14P5104/S35A
Baumer Vietnam 153490-OHDM 20P6990/S14C
Baumer Vietnam 154142-FRDK 14P3903/S35A
Baumer Vietnam 154364-FHDK 14N5104/S35A
Baumer Vietnam 154382-ASIA 56A0418
Baumer Vietnam 154383-FNDK 14P6901/S35A
Baumer Vietnam 154686-IWRM 04U9701/S05
Baumer Vietnam 154700-IFRD 06P17A1/S35L
Baumer Vietnam 154701-IFRD 06P37A1/S35L
Baumer Vietnam 154702-IFRD 06N17A1/S35L
Baumer Vietnam 154703-IFRD 06N37A1/S35L
Baumer Vietnam 154704-IFRD 06P17T1/S35
Baumer Vietnam 154705-IFRD 06P37T1/S35
Baumer Vietnam 154706-IFRD 06N17T1/S35
Baumer Vietnam 154707-IFRD 06N37T1/S35
Baumer Vietnam 154878-MDFK 10G8124/N64
Baumer Vietnam 154882-MLFK 10G2124/N100
Baumer Vietnam 155280-IFRM 08P17A4/S35L
Baumer Vietnam 155366-IFRM 12P1704/S14L
Baumer Vietnam 155368-IFRM 06P17A4/S35L
Baumer Vietnam 155415-ZADM 033P250.6901
Baumer Vietnam 155676-ZADM 033I250.0001
Baumer Vietnam 155694-IWFK 20Z8704/S35A
Baumer Vietnam 155748-IFRM 08P17A4/L
Baumer Vietnam 156036-ASIA 56A2218
Baumer Vietnam 156037-ASIA 56A2219
Baumer Vietnam 156038-ASIA 56A2220
Baumer Vietnam 156221-IFRM 06P17A4/L
Baumer Vietnam 156222-IFRM 06P37A4/L
Baumer Vietnam 156223-IFRM 06P37A4/S35L
Baumer Vietnam 156224-IFRM 08P37A4/L
Baumer Vietnam 156225-IFRM 08P37A4/S35L
Baumer Vietnam 156226-IFRM 12P3704/S14L
Baumer Vietnam 210109-My Com F 30 / 80
Baumer Vietnam 210139-FSF 050B2001
Baumer Vietnam 210140-FSF 025B2001
Baumer Vietnam 210252-My Com G 75 P 80/L
Baumer Vietnam 210285-FUF 100A4002
Baumer Vietnam 210286-FUF 050A4002
Baumer Vietnam 210289-FUE 100A4003
Baumer Vietnam 210290-FUE 050A4003
Baumer Vietnam 210291-FUE 100A4004
Baumer Vietnam 210292-FUE 050A4004
Baumer Vietnam 210293-FSF 100A4002
Baumer Vietnam 210294-FSF 050A4002
Baumer Vietnam 210297-FSE 050A4004
Baumer Vietnam 210298-FSE 100A4003
Baumer Vietnam 210299-FSE 050A4003
Baumer Vietnam 210300-FSE 100A4004
Baumer Vietnam 210319-FSF 050A1002
Baumer Vietnam 210320-FSF 100A1002
Baumer Vietnam 210323-FSF 050A2002
Baumer Vietnam 210324-FSF 100A2002
Baumer Vietnam 210357-FSE 050B4003
Baumer Vietnam 210358-FSE 025B4003
Baumer Vietnam 210359-FUE 050B4003
Baumer Vietnam 210361-FUE 025B4003
Baumer Vietnam 210362-FUE 025B4004
Baumer Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924

Baumer Vietnam code list part 16

September 27, 2012 Leave a comment

Baumer Vietnam

Product Band Product Name Product Code
Baumer Vietnam 138748-IFRM 08P17A1/L
Baumer Vietnam 138749-IFRM 08P17A1/S35L
Baumer Vietnam 138759-IFRM 06P17A5/S35L
Baumer Vietnam 138760-IFRM 06P17A1/L
Baumer Vietnam 138763-IFRM 06P17A3/S35L
Baumer Vietnam 138764-IFRM 06P17A1/S35L
Baumer Vietnam 138831-FVDK 10N69Y0
Baumer Vietnam 138832-FVDK 10P69Y0
Baumer Vietnam 139248-IFRM 12P1704/L
Baumer Vietnam 139249-IFRM 18P1704/L
Baumer Vietnam 139336-PCI-Enschubkarte
Baumer Vietnam 139338-PCI-Einschubkarte
Baumer Vietnam 139357-FVDK 10P69Y0/KS35A
Baumer Vietnam 139455-IFRM 08P37A3/S35L
Baumer Vietnam 139497-IFRM 03P3501/KS35L
Baumer Vietnam 139543-IFRM 03N1501/KS35L
Baumer Vietnam 139549-IFRM 03N3501/KS35L
Baumer Vietnam 139709-IFRM 12P13G3/S14L
Baumer Vietnam 139710-IFRM 12P17G3/S14L
Baumer Vietnam 139711-IFRM 12P33G3/S14L
Baumer Vietnam 139712-IFRM 12P37G3/S14L
Baumer Vietnam 139713-IFRM 12P13G3/L
Baumer Vietnam 139714-IFRM 12P17G3/L
Baumer Vietnam 139715-IFRM 12P33G3/L
Baumer Vietnam 139717-IFRM 12P37G3/L
Baumer Vietnam 139768-IFRH 12P1501/L
Baumer Vietnam 139960-FHDK 10P5101
Baumer Vietnam 139961-FZDK 10P5101
Baumer Vietnam 139962-FPDK 10P5101
Baumer Vietnam 139963-FEDK 10P5101
Baumer Vietnam 139964-FSDK 10D9601
Baumer Vietnam 139965-FHDK 10N5101
Baumer Vietnam 139966-FZDK 10N5101
Baumer Vietnam 139967-FPDK 10N5101
Baumer Vietnam 139968-FEDK 10N5101
Baumer Vietnam 140294-IFRM 03P1505/CS35L
Baumer Vietnam 140295-IFRM 03N1505/CS35L
Baumer Vietnam 140391-IFRM 04P15A3/S35L
Baumer Vietnam 140392-IFRM 04N15A3/S35L
Baumer Vietnam 140412-OZDM 16P3001
Baumer Vietnam 140532-IFRM 06P37A5/S35L
Baumer Vietnam 140533-IFRM 06N37A5/S35L
Baumer Vietnam 140588-IFRM 06P37A3/S35L
Baumer Vietnam 140589-IFRM 06P37A1/S35L
Baumer Vietnam 140590-IFRM 06N17A5/S35L
Baumer Vietnam 140591-IFRM 06N17A3/S35L
Baumer Vietnam 140592-IFRM 06N17A1/S35L
Baumer Vietnam 140593-IFRM 06N37A3/S35L
Baumer Vietnam 140594-IFRM 06N37A1/S35L
Baumer Vietnam 140621-FVDK 10N69Y0/KS35A
Baumer Vietnam 140707-IFFM 04P1501/01L
Baumer Vietnam 140708-IFFM 04N1501/01L
Baumer Vietnam 140831-Bushaube B58
Baumer Vietnam 140876-IFFK 10E9101
Baumer Vietnam 140920-OADM 20S4540/S14F
Baumer Vietnam 140921-OADM 20S4560/S14F
Baumer Vietnam 140923-OADM 20S4571/S14F
Baumer Vietnam 141131-Federscheiben-Kupplung
Baumer Vietnam 141134-CD-ROM
Baumer Vietnam 141297-FPDK 10N3402/S35A
Baumer Vietnam 141315-IFFM 08N1703/01/S35L
Baumer Vietnam 141515-IFRM 12P13G1/S14L
Baumer Vietnam 141516-IFRM 12P17G1/S14L
Baumer Vietnam 141536-IFRM 08P37A1/S35L
Baumer Vietnam 141537-IFRM 08N37A1/S35L
Baumer Vietnam 141579-OADM 20I4481/S14C
Baumer Vietnam 141746-MDRM 18I9524
Baumer Vietnam 141763-IFRM 08P37A5/S35L
Baumer Vietnam 141783-FRDK 14P1903/S35A
Baumer Vietnam 142010-IFRM 08P37A1/L
Baumer Vietnam 142015-IFRM 06P37A1/L
Baumer Vietnam 142066-MDFK 08G8124
Baumer Vietnam 142096-IFRM 12P33G1/L
Baumer Vietnam 142096-IFRM 12P33G1/S14L
Baumer Vietnam 142097-IFRM 12P37G1/S14L
Baumer Vietnam 142146-IFRM 06N17A1/L
Baumer Vietnam 142148-IFRM 06N37A1/L
Baumer Vietnam 142166-IFRM 03N3505/CS35L
Baumer Vietnam 142167-IFRM 03P3505/CS35L
Baumer Vietnam 142377-IFFM 08P17A6/L
Baumer Vietnam 142556-Klemmring-Set für 12 mm Welle
Baumer Vietnam 142560-Klemmring-Set für 8 mm Welle
Baumer Vietnam 142561-Klemmring-Set für 6 mm Welle
Baumer Vietnam 142596-IFRM 08N17A3/S35L
Baumer Vietnam 142598-IFRM 08N37A3/S35L
Baumer Vietnam 142601-IFRM 08N17A1/S35L
Baumer Vietnam 142605-IFRM 08N17A5/S35L
Baumer Vietnam 142607-IFRM 08N37A5/S35L
Baumer Vietnam 142611-IFRM 08N17A1/L
Baumer Vietnam 142612-IFRM 08N37A1/L
Baumer Vietnam 142681-IFFM 04P3501/01L
Baumer Vietnam 142682-IFFM 04N3501/01L
Baumer Vietnam 142713-OHDK 14P5101/S35A
Baumer Vietnam 142799-FVDK 10N69YB
Baumer Vietnam 142800-FVDK 10P69YB
Baumer Vietnam 142838-OEDK 10P5101
Baumer Vietnam 142839-OEDK 10N5101
Baumer Vietnam 142863-IFFM 08N17A6/L
Baumer Vietnam 142951-IFFM 08N37A6/L
Baumer Vietnam 142952-IFFM 08P37A6/L
Baumer Vietnam, Cambodia, Singapore, China, Thailand
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924