Archive

Posts Tagged ‘Pilz’

Pilz code list part 1

Pilz Vietnam

Product Brand Product Name Product Code
Pilz PNOZ X7 24VACDC 2n/o P/N: 774059
Pilz Description : PNOZ X3 230VAC
Pilz PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
Pilz 774502 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
Pilz PNOZ S5
Pilz PNOZ s3 24VDC 2 n/o
Pilz PNOZ S5 24VDC 2n/o 2n/o t . No: 751105
Pilz PNOZ XV2.1
Pilz 475650 – PNOZ 1 230-240VAC
Pilz PNOZ 8
Pilz PNOZ X3
Pilz PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Pilz PZA 300 ( 24V DC) 774029
Pilz PNOZ-X3 Order no: 774 318
Pilz Vietnam
GNN VIETNAM
[Address] 33 Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam
[Website] http://www.gnnvietnam.com [Phone] +84 8 3517 4923
[Email] contact@gnnvietnam.com [Fax] +84 8 3517 4924
Categories: Kho hàng, PILZ Tags: ,

Bảng giá PILZ – GNN Vietnam Part 4

GNN Vietnam xin gửi khách hàng bảng giá thiết bị của hãng PILZ – GNN Vietnam Part 4

Model Code Description
PSEN op4F-14-015 630050 6 m
PSEN op4F-14-030 630051 6 m
PSEN op4F-14-045 630052 6 m
PSEN op4F-14-060 630053 6 m
PSEN op4F-14-075 630054 6 m
PSEN op4F-14-090 630055 6 m
PSEN op4H-30-015 630150 15 m
PSEN op4H-30-030 630151 15 m
PSEN op4H-30-045 630152 15 m
PSEN op4H-30-060 630153 15 m
PSEN op4H-30-075 630154 15 m
PSEN op4H-30-090 630155 15 m
PSEN op4H-30-105 630156 15 m
PSEN op4H-30-120 630157 15 m
PSEN op4H-30-135 630158 15 m
PSEN op4H-30-150 630159 15 m
PSEN op4H-30-165 630160 15 m
PSEN op2B-2-050 630200 50 m
PSEN op2B-3-080 630201 50 m
PSEN op2B-4-090 630202 50 m
PSEN op2B-4-120 630203 50 m
PSEN op4B-2-050 630250 25 m
PSEN op4B-3-080 630251 25 m
PSEN op4B-4-090 630252 25 m
PSEN op4B-4-120 630253 25 m
PSEN op2H-30-015 630100 15 m
PSEN op2H-30-030 630101 15 m
PSEN op2H-30-045 630102 15 m
PSEN op2H-30-060 630103 15 m
PSEN op2H-30-075 630104 15 m
PSEN op2H-30-090 630105 15 m
PSEN op2H-30-105 630106 15 m
PSEN op2H-30-120 630107 15 m
PSEN op2H-30-135 630108 15 m
PSEN op2H-30-150 630109 15 m
PSEN op1.3 630320 Reflex pnp NA/NC; connettore M12/4
PSEN op1.1 630321 Ricevitore pnp NA/NC; connettore M12/4
PSEN op1.2 630322 Proiettore; connettore M12/4
Riflettore -1pz- 630323
Staffa -1pz- 630324
Kit di 4 staffe 630325 Staffe fisse (Non per PSEN op 2H)
Kit di 4 staffe 630326 Staffe regolabili
Kit di 4 supporti 630327 Supporti anti-vibrazioni
Kit di 2 staffe 630712 Staffe montaggio per PSEN op2S/4S 2 pezzi
Kit di 12 supporti 630713 Staffe PSEN op 2H
Supporto -1pz- 630330 Altezza 1000 mm
Supporto -1pz- 630331 Altezza 1200 mm
Supporto -1pz- 630332 Altezza 1500 mm
Supporto -1pz- 630333 Altezza 1800 mm
Specchio -1pz- 630335 Altezza 550 mm
Specchio -1pz- 630336 Altezza 700 mm
Specchio -1pz- 630337 Altezza 900 mm
Specchio -1pz- 630338 Altezza 1000 mm
Specchio -1pz- 630339 Altezza 1270 mm
Specchio -1pz- 630360 Altezza 1600 mm
Specchio -1pz- 630361 Altezza 1800 mm
Kit 2 specchi 630711 Specchi per PSEN op2S/4S
PSEN op 1.4 L-Reflex 630707 Sensori Reflex per Muting -1pz
PSEN op 1.5 L-Reflector 630708 Riflettore per Muting -1pz
PSEN op 1.6 T-Reflex 630709 Sensori Reflex per Muting -1pz
PSEN op 1.7 T-Reflector 630710 Riflettore per Muting -1pz
Cavo 3m 630300 Non scherm. per Emett. Conn. Assiale (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 5m 630301 Non scherm. per Emett. Conn. Assiale (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 10m 630302 Non scherm. per Emett. Conn. Assiale (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 30m 630296 Non scherm. per Emett. Conn. Assiale (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 3m 630341 Non scherm. per Emett. Conn. Angolare (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 5m 630342 Non scherm. per Emett. Conn. Angolare (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 10m 630343 Non scherm. per Emett. Conn. Angolare (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 30m 630344 Non scherm. per Emett. Conn. Angolare (Anche per 2-4S/op1.1/2/3 )
Cavo 3m 630303 Schermato per Emettitore-Conn. Assiale
Cavo 5m 630304 Schermato per Emettitore-Conn. Assiale
Cavo 10m 630305 Schermato per Emettitore-Conn. Assiale
Cavo 30m 630309 Schermato per Emettitore-Conn. Assiale
Cavo 3m 630306 Schermato per Emettitore-Conn. Angolare
Cavo 5m 630307 Schermato per Emettitore-Conn. Angolare
Cavo 10m 630308 Schermato per Emettitore-Conn. Angolare
Cavo 30m 630319 Schermato per Emettitore-Conn. Angolare
Cavo 3m 630310 Non scherm. per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 5m 630311 Non scherm. per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 10m 630312 Non scherm. per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 30m 630297 Non scherm. per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 3m 630347 Non scherm. per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 5m 630348 Non scherm. per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 10m 630349 Non scherm. per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 30m 630350 Non scherm. per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 3m 630313 Schermato per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 5m 630314 Schermato per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 10m 630315 Schermato per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 30m 630328 Schermato per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 3m 630316 Schermato per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 5m 630317 Schermato per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 10m 630318 Schermato per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 30m 630329 Schermato per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 0.5m 630280 Schermato per Cascading
Cavo 1m 630281 Schermato per Cascading
Cavo 075m 630282 Schermato per Muting a L
Cavo a Y 06m 630295 Schermato per Muting a T
PSENvip RL D 583600 PSENvip RL D. Ricevitore montaggio a sinistra
PSENvip RL D M Set 583610 PSENvip RL D M. Ricevitore montaggio a sinistra con misura dell’angolo su display
PSENvip T 583900 PSENvip T. Trasmettitore montaggio a destra
Cavo 5m 630304 Schermato per Trasmettitore Conn. Assiale
Cavo 10m 630305 Schermato per Trasmettitore Conn. Assiale
Cavo 30m 630309 Schermato per Trasmettitore Conn. Assiale
Cavo 5m 630307 Schermato per Trasmettitore Conn. Angolare
Cavo 10m 630308 Schermato per Trasmettitore Conn. Angolare
Cavo 30m 630319 Schermato per Trasmettitore Conn. Angolare
Cavo 5m 630314 Schermato per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 10m 630315 Schermato per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 30m 630328 Schermato per Ricevitore Conn. Assiale
Cavo 5m 630317 Schermato per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 10m 630318 Schermato per Ricevitore Conn. Angolare
Cavo 30m 630329 Schermato per Ricevitore Conn. Angolare
PIT es1.11 400100 Attuatore Rosso Ø = 55mm
PIT es1.13 400102 Attuatore Rosso Ø = 55mm – Illuminato.
PIT es1.15 400104 Attuatore Rosso Ø = 30mm – IP69K.
PIT es2.11 400110 Attuatore Nero Ø = 55mm
PIT es2.13 400112 Attuatore Nero Ø = 55mm – Illuminato.
PIT es1.12 400101 Attuatore Rosso Ø = 55mm – Achiave.
PIT es2.12 400111 Attuatore Nero Ø = 55mm – Achiave.
PIT es3.11 400500 Attuatore Rosso Ø = 55mm
PIT es3.13 400502 Attuatore Rosso Ø = 55mm – Illuminato.
PIT es3.15 400504 Attuatore Rosso Ø = 30mm – IP69K.
PIT es5.11 400600 Attuatore Rosso Ø = 31mm; conguardia
PIT es5.12 400601 Attuatore Rosso Ø = 31mm – Achiave; conguardia
PIT es5.13 400602 Attuatore Rosso Ø = 31mm; illuminato; conguardia
PIT esb1.1 400305 Blocco contatti 1NC + (1NA sgancio)
PIT esb1.2 400301 Blocco contatti 2NC + (1NA sgancio)
PIT esb1.3 400304 Blocco contatti 2NC+1NA + (1NA sgancio)
PIT esb1.4 400307 Blocco contatti 1NC+1NA (1NA sgancio)
PIT m3p key 1 402211 PIT m3p key mode 1
PIT m3p key 2 402212 PIT m3p key mode 2
PIT m3p key 3 402213 PIT m3p key mode 3
PIT m3p key 4 402214 PIT m3p key mode 4
PIT m3p key  service 402215 PIT m3p key mode service
S1IM 828020 24AC Corr. Monof.
S1IM 828030 42-48AC Corr. Monof.
S1IM UP 828035 24DC Corr. Monof.
S1IM 828040 110-130AC Corr. Monof.
S1IM 828050 230-240AC Corr. Monof.
ZUZ 827100  Tens.Monof.
ZUZ-S 827110  Tens.Monof.
S1UM UP 827225 24DC Tens.Monof.
S1UM 827220 24DC Tens.Monof.
S1UM 827230 24AC Tens.Monof.
S1UM UP 827235 24AC Tens.Monof.
S1UM 827240 42-48AC Tens.Monof.
S1UM UP 827245 42-48AC Tens.Monof.
S1UM 827250 110-130AC Tens.Monof.
S1UM UP 827255 110-130AC Tens.Monof.
S1UM 827260 230-240AC Tens.Monof.
S1UM UP 827265 230-240AC Tens.Monof.
S3UM 837240 24DC Tens.Trifase
S3UM 837250 24DC Tens.Trifase
S3UM 837260 24DC Tens.Trifase
S3UM 837270 24DC Tens.Trifase
S3UM 837280 24DC Tens.Trifase
S3UM 837290 24DC Tens.Trifase
S3UM 837340 230AC Tens.Trifase
S3UM 837350 230AC Tens.Trifase
S3UM 837360 230AC Tens.Trifase
S3UM 837370 230AC Tens.Trifase
S3UM 837380 230AC Tens.Trifase
S3UM 837390 230AC Tens.Trifase
S3UM/E 837300 24DC Tens.Trifase
S3UM 837395 120AC Tens.Trifase
S1PN 890200 200-240AC
S1PN 890210 400-500AC
S1PN 890220 550-690AC
S1MS 839740 110AC
S1MS 839725 48AC
S1MS 839760 230AC
S1MS 839765 240AC
S1MS 839770 400AC
S1MS 839775 24AC/DC
S1M0 839630 110AC
S1M0 839620 48AC
S1M0 839650 230AC
S1M0 839655 240AC
S1M0 839660 400AC
S1M0 839600 24AC/DC
S1MN 839410 110AC
S1MN 839405 48AC
S1MN 839415 230AC
S1MN 839420 240AC
S1MN 839425 400AC
S1MN 839400 24AC/DC
S1WP/9A 890000 24DC 120AC
S1WP/9A 890010 24DC 240AC
S1WP/9A 890020 24DC 415AC
S1WP/9A 890030 24DC 550AC
S1WP/9A 890040 230AC 120AC
S1WP/9A 890050 230AC 240AC
S1WP/9A 890060 230AC 415AC
S1WP/9A 890070 230AC 550AC
S1WP/18A 890100 24DC 120AC
S1WP/18A 890110 24DC 240AC
S1WP/18A 890120 24DC 415AC
S1WP/18A 890130 24DC 550AC
S1WP/18A 890140 230AC 120AC
S1WP/18A 890150 230AC 240AC
S1WP/18A 890160 230AC 415AC
S1WP/18A 890170 230AC 550AC
P3W3P C/5A/400VAC 490193 24VDC
PMD s10 760100 24..240AC/DC 100..550AC
PMD s10C 761100 24..240AC/DC 100..550AC
PMD s20 760120 24..240AC/DC 10-200k
PMD s20 C 761120 24..240AC/DC 10-200k

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Phòng Kinh Doanh & Phát Triển Thị Trường
Công Ty TNHH MTV TM-DV Gia Nguyễn Nguyễn
Địa chỉ : 33 Hoa Hồng 2, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 3517 4923 Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com Email : contact@gnnvietnam.com

Bảng giá PILZ – GNN Vietnam Part 3

GNN Vietnam xin gửi khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng PILZ – GNN Vietnam Part 3

Model Code Description
PNOZmc7p 773726 24DC Interfaccia CC-Link 22.5
PNOZmc5.1p 773728 24DC Interfaccia Interbus LWL/Fibre Ottiche 22.5
PNOZmc8p 773730 24DC Interfaccia Ethernet IP/ModBus TCP 22.5
PNOZmc9p 773731 24DC Interfaccia Profinet 22.5
PNOZmc3p Profibus 2 773732 24DC Interfaccia Profibus 2 22.5
PNOZmc8p Coated 773734 24DC Interfaccia Ethernet IP/ModBus TCP Coated 22.5
PNOZmsi1Bp 773839  Adattatore Si/Ha 25/25 5m
PNOZmsi1Ap 773840  Adattatore Si/Ha 25/25 25m
PNOZmsi1Bp 773841  Adattatore Si/Ha 25/25 25m
PNOZmsi3Ap 773842  Adattatore Si/Ha 15/15 25m
PNOZmsi3Bp 773843  Adattatore Si/Ha 15/15 25m
PNOZmsi1Ap 773844  Adattatore Si/Ha 25/25 5m
PNOZmsi10p 773854  Cavo Adattatore 25m
PNOZmsi11p 773855  Cavo Adattatore 15m
PNOZmsi9p 773856  Cavo Adattatore 5m
PNOZmsi5p 773857  Adattatore Bo/Rex 15/15  25m
PNOZmsi5p 773858  Adattatore Bo/Rex 15/15  15m
PNOZmsi6p 773859  Adattatore Elau 9/9  75m (per ms2)
PNOZmsi6p 773860  Adattatore Elau 9/9  25m (per ms2)
PNOZmsi6p 773861  Adattatore Elau 9/9  15m (per ms2)
PNOZmsi8p 773862  Adattatore Lenze 9/9  25m
PNOZmsi8p 773863  Adattatore Lenze 9/9  15m
PNOZmsi7p 773864  Adattatore SEW 15/15  25m
PNOZmsi7p 773865  Adattatore SEW 15/15  15m
PNOZmsi12p 773868  Adattatore Rockwell 15/15 pin
PNOZmsi S09 773870  Connettore Adattatore a 9 pin
PNOZmsi S15 773871  Connettore Adattatore a 15 pin
PNOZmsi S25 773872  Connettore Adattatore a 25 pin
PNOZmsi15p 773874  Adattatore per Tendo 15/15 25m (per ms2)
PNOZmsi17p 773875  Adattatore per Bos/Rex/Indr. 15/15 40m (per ms2)
PNOZmsi14p 773878  Adattatore per Leroy 15/15 25m (per ms2)
PNOZmsi b1 box 15p 773880  Box d’interfaccia per PNOZms2p 15p
PNOZmsi b0 cavo 773881  Cavo per PNOZmsib1/ms2p 03m
PNOZmsi b1 box 9p 773882  Box d’interfaccia per PNOZms2p 9p
PNOZmsi b1 box 25p 773883  Box d’interfaccia per PNOZms2p 25p
PNOZmsi b0 cavo 773884  Cavo per PNOZmsib1/ms2p 25m
10 Chipcard 8 kByte 779200  10 Chipcards  8 kByte (anche x MultiMini)
1 Chipcard  8 kByte 779201  1 Chipcards  8 kByte (anche x MultiMini)
10 Chipcard 32 kByte 779212  10 Chipcards  32 kByte (anche x MultiMini)
1 Chipcard  32 kByte 779211  1 Chipcards  32 kByte (anche x MultiMini)
Chipcard Reader 779230  Lettore/scittore chipcard (anche x MultiMini)
Chipcard Holder 779240  Porta chipcard (anche x MultiMini)
Set Sigilli 779250  10 Sigilli Chipcard (anche x MultiMini)
KOP-XE 774639  Connettore intermedio
Bus Terminator 779110  Connettore terminale
PSENim 1 535130  Interfaccia tappeti di sicurezza
Cavo per PNOZmli1p 773897  Cavo per PNOZml1p; 15 m; connettori a vite inclusi
Cavo per PNOZmli1p 773890  Cavo per PNOZml1p; 5 m; connettori a vite inclusi
Cavo per PNOZmli1p 773891  Cavo per PNOZml1p; 10 m; connettori a vite inclusi
Cavo per PNOZmli1p 773892  Cavo per PNOZml1p; 50 m; connettori a vite inclusi
Cavo per PNOZmli1p 773896  Cavo per PNOZml1p; 15 m; connettori a molla inclusi
Cavo per PNOZmli1p 773893  Cavo per PNOZml1p; 5 m; connettori a molla inclusi
Cavo per PNOZmli1p 773894  Cavo per PNOZml1p; 10 m; connettori a molla inclusi
Cavo per PNOZmli1p 773895  Cavo per PNOZml1p; 50 m; connettori a molla inclusi
PNOZmm0p 772000 24DC 20 ingressi-4 uscite. 45-Plug
PNOZmm0.1p 772001 24DC 20 ingressi-4 uscite. 45-Plug
PNOZmm0.2p 772002 24DC 20 Inp – 4 Out + Safe Link integr. (Giugno 2011) 45-Plug
Morsetti-1 pz 783538  Mors.to per mmc2p mml1p – a molla
Morsetti-10pz 783539  10 Mors. x mmc2p mml1p – a molla
Morsetti-1 pz 793538  Mors.to per mmc2p mml1p – a vite
Morsetti-10pz 793539  10 Mors. x mmc2p mml1p – a vite
Morsetti-1 pz 783540  Mors.to per mml2p – a molla
Morsetti-10pz 783541  10 Mors. x mml2p – a molla
Morsetti-1 pz 793540  Mors.to per mml2p – a vite
Morsetti-10pz 793541  10 Mors. x mml2p – a vite
Cavo per Safe Link 380000  SafetyNet p Cable x Safe Link
Connettore RJ45 380400  SafetyNet p Connett. RJ45 x Safe Link di mm0.2p
SN CAB RJ45sRJ45s;05m 380001  Cavo x Multi Link ; RJ45/RJ45 x mm0.2p 05m
SN CAB RJ45sRJ45s; 1m 380003  Cavo x Multi Link ; RJ45/RJ45 x mm0.2p 1m
SN CAB RJ45sRJ45s; 2m 380005  Cavo x Multi Link ; RJ45/RJ45 x mm0.2p 2m
SN CAB RJ45sRJ45s; 5m 380007  Cavo x Multi Link ; RJ45/RJ45 x mm0.2p 5m
SN CAB RJ45sRJ45s; 10m 380009  Cavo x Multi Link ; RJ45/RJ45 x mm0.2p 10m
PSEN 2.1p-10 PSEN2.1-10 502210 Interrutt. senza LED >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-11 PSEN2.1-10 502211 Interrutt. con LED >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-20 PSEN2.1-20 502220 Interrutt. senza LED >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-21 PSEN2.1-20 502221 Interrutt. con LED >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-30 PSEN2.1-10 502230 Interrutt. senza LED >05/≤6 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-31 PSEN2.1-10 502231 Interrutt. con LED >05/≤6 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-24 PSEN2.1-20 502224 Interrutt. con LED (ATEX) >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-34 PSEN2.1-10 502234 Interrutt. con LED (ATEX) >05/≤6 mm 26x36x13
PSEN 2.2p-20 PSEN2.2-20 503220 Interrutt. senza LED >05/≤8 mm M30
PSEN 2.2p-21 PSEN2.2-20 503221 Interrutt. con LED >05/≤8 mm M30
PSEN 2.2p-24 PSEN2.2-20 503224 Interrutt. con LED (ATEX) >05/≤8 mm M30
PSEN 2.1p-10 522110 Interrutt. senza LED >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-11 522111 Interrutt. con LED >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-20 522120 Interrutt. senza LED >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-30 522130 Interrutt. senza LED >05/≤6 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-21 522121 Interrutt. con LED >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1p-31 522131 Interrutt. con LED >05/≤6 mm 26x36x13
PSEN 2.2p-20 523120 Interrutt. senza LED >05/≤8 mm M30
PSEN 2.2p-21 523121 Interrutt. con LED >05/≤8 mm M30
PSEN 2.1a-20 PSEN2.1-20 502226 Interrutt. senza LED. Cavo 5m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1b-20 PSEN2.1-20 502227 Interrutt. senza LED. Cavo 10m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1b-26 PSEN2.1-20 502250 Interrutt. senza LED (ATEX). Cavo 10m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.1-10 512110 Magnete >05/≤6 mm 26x36x13
PSEN 2.1-20 512120 Magnete >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 2.2-20 513120 Magnete >05/≤8 mm M30
PSEN 1.1p-10 PSEN1.1-10 504210 Colleg. Singolo al modulo >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 1.1p-12 PSEN1.1-10 504212 Colleg. In serie con PSENix1 >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 1.1p-20 PSEN1.1-20 504220 Colleg. Singolo al modulo >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1p-22 PSEN1.1-20 504222 Colleg. In serie con PSENix1 >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1p-23 PSEN1.1-20 504223 Colleg. Singolo al modulo.  ATEX >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1p-25 PSEN1.1-20 504225 Colleg. In serie con PSENix1.  ATEX >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.2p-20 PSEN1.2-20 505220 Colleg. Singolo al modulo >05/≤8 mm M30
PSEN 1.2p-22 PSEN1.2-20 505222 Colleg. In serie con PSENix1 >05/≤8 mm M30
PSEN 1.2p-23 PSEN1.2-20 505223 Colleg. Singolo al modulo.  ATEX >05/≤8 mm M30
PSEN 1.2p-25 PSEN1.2-20 505225 Colleg. In serie con PSENix1.  ATEX >05/≤8 mm M30
PSEN 1.1p-10 524110 Colleg. Singolo al modulo >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 1.1p-12 524112 Colleg. In serie con PSENix1 >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 1.1p-20 524120 Colleg. Singolo al modulo >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.2p-20 525120 Colleg. Singolo al modulo >05/≤8 mm M30
PSEN 1.2p-22 525122 Colleg. In serie con PSENix1 >05/≤8 mm M30
PSEN 1.1a-20 PSEN1.1-20 504226 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1a-22 PSEN1.1-20 504228 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 5m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1b-20 PSEN1.1-20 504227 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 10m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1b-22 PSEN1.1-20 504229 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 10m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1b-23 PSEN1.1-20 504250 Colleg. Singolo al modulo.  Cavo 10m. ATEX >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1b-25 PSEN1.1-20 504251 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 10m.  ATEX >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1a-20 524126 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1a-22 524128 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 5m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1b-20 524127 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 10m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1b-22 524129 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 10m >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.1-10 514110 Magnete >05/≤3 mm 26x36x13
PSEN 1.1-20 514120 Magnete >05/≤8 mm 26x36x13
PSEN 1.2-20 515120 Magnete >05/≤8 mm M30
PSEN ma1.3a-22 / PSEN ma1.3-08/8mm 506221 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 5m >05/≤8 mm M12
PSEN ma1.3b-20 / PSEN ma1.3-08/8mm 506222 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 10m >05/≤8 mm M12
PSEN ma1.3b-22 / PSEN ma1.3-08/8mm 506223 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 10m >05/≤8 mm M12
PSEN ma1.3b-23 / PSEN ma1.3-08/8mm 506224 Colleg. Singolo al modulo.  Cavo 10m. ATEX >05/≤8 mm M12
PSEN ma1.3b-25 / PSEN ma1.3-08/8mm 506225 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 10m.  ATEX >05/≤8 mm M12
PSEN ma1.3a-20 / PSEN ma1.3-08/12mm 506230 Colleg. Singolo al modulo. Con cavo 5m >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3a-22 / PSEN ma1.3-08/12mm 506231 Colleg. In serie con PSENix1. Con cavo 5m >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3b-20 / PSEN ma1.3-08/12mm 506232 Colleg. Singolo al modulo. Con cavo 10m >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3b-22 / PSEN ma1.3-08/12mm 506233 Colleg. In serie con PSENix1. Con cavo 10m >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3b-20 / PSEN ma1.3-08/12mm. ATEX 506234 Colleg. Singolo al modulo. Con cavo 10m. ATEX >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3b-22 / PSEN ma1.3-08/12mm. ATEX 506235 Colleg. In serie con PSENix1. Con cavo 10 m. ATEX >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3p-20 / PSEN ma1.3- 12/12mm 506236 Colleg. Singolo al modulo. Con connett. M8/8. >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3p-22 / PSEN ma1.3- 12/12mm 506237 Colleg. In serie con PSENix1. Con connett. M8/8 >05/≤12 mm M12
PSEN ma1.3a-20 526120 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m  M12
PSEN ma1.3a-22 526121 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 5m  M12
PSEN ma1.3b-20 526122 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 10m  M12
PSEN ma1.3b-22 526123 Colleg. In serie con PSENix1. Cavo 10m  M12
PSEN ma1.4a-50 PSEN1.4-03mm 506320 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-52 PSEN1.4-03mm 506321 Colleg. In serie con PSENix1.  Cavo 5m >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-50 PSEN1.4-10mm 506322 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-52 PSEN1.4-10mm 506323 Colleg. In serie con PSENix1.  Cavo 5m >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-50 506302 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m.  26x37x18
PSEN ma1.4a-52 506303 Colleg. In serie con PSENix1.  Cavo 5m  26x37x18
PSEN ma1.4a-51 PSEN1.4-03mm 506324 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-57 PSEN1.4-03mm 506325 Colleg. In serie con PSENix1.  Cavo 5m >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-51 PSEN1.4-10mm 506326 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-57 PSEN1.4-10mm 506327 Colleg. In serie con PSENix1.  Cavo 5m >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4a-51 506304 Colleg. Singolo al modulo. Cavo 5m.  26x37x18
PSEN ma1.4a-57 506305 Colleg. In serie con PSENix1.  Cavo 5m  26x37x18
PSEN ma1.4p-50 PSEN1.4-03mm 506332 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M8/4. >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4p-52 PSEN1.4-03mm 506333 Colleg. In serie con PSENix1. Con connettore M8/4. >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4p-50 PSEN1.4-10mm 506334 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M8/4. >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4p-52 PSEN1.4-10mm 506335 Colleg. In serie con PSENix1. Con connettore M8/4. >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4n-50 PSEN1.4-03mm 506340 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/5. >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4n-50 PSEN1.4-10mm 506342 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/5. >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4n-50 506312 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/5.  26x37x18
PSEN ma1.4p-51 PSEN1.4-03mm 506336 Colleg. Singolo al modulo. Con connett. M8/8. >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4p-57 PSEN1.4-03mm 506337 Colleg. In serie con PSENix1.  Con connett. M8/8. >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4p-51 PSEN1.4-10mm 506338 Colleg. Singolo al modulo. Con connett. M8/8. >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4p-57 PSEN1.4-10mm 506339 Colleg. In serie con PSENix1.  Con connett. M8/8. >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4n-51 PSEN1.4-03mm 506341 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/5. >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4n-51  PSEN1.4-10mm 506343 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/5. >05/≤10 mm 26x37x18
PSEN ma1.4n-51  PSEN1.4-03mm 506313 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/5. >05/≤3 mm 26x37x18
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m 506344 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/8.  26x37x18
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m 506345 Colleg. Singolo al modulo. Con connettore M12/8. >05/≤10 mm 26x37x18
PSENme 1S/1AS 570000 24 AC/DC (1NA+1NC)+(1NA+1NC) 1500N
PSENme 1S/1AR 570001 24 AC/DC (1NA+1NC)+(1NA+1NC) 1500N
PSENme 1.2S/1AS 570006 110-230AC (1NA+1NC)+(1NA+1NC) 1500N
PSENme 1.2S/1AR 570007 110-230AC (1NA+1NC)+(1NA+1NC) 1500N
PSENme 1M/1AS 570004 24 AC/DC (1NA+1NC)+(1NA+1NC) 1500N Standard
PSENme 1M/1AR 570005 24 AC/DC (1NA+1NC)+(1NA+1NC) 1500N Radiale
PSENme 2/2AS 570200 1NC 10N
PSENme 2/2AR 570201 1NC 10N
PSENme 3/2AS 570210 1NA+1NC 10N
PSENme 3/2AR 570212 1NA+1NC 10N
PSENme 3.1/2AS 570220 2NC 10N
PSENme 3.1/2AR 570222 2NC 10N
PSENme 3.2/2AS 570230 1NA+2NC 10N
PSENme 3.2/2AR 570232 1NA+2NC 10N
PSENme 4/4A 570240 1NA+1NC 10N
PSENme 4.01/4A 570241 1NA+1NC 50N
PSENme 4.1/4A 570245 2NC 10N
PSENme 4.11/4A 570246 2NC 50N
PSENme 4.21/4A 570250 1NA+2NC 50N
PSENme 4.2/4A 570251 1NA+2NC 10N
PSENme 4A 570260 Attuatore Standard
PSEN hs1.1p 570270 1NC+1NC Porta destra
PSEN hs1.2p 570271 1NC+1NC Porta sinistra
Cavo 3m 630300 Non scherm.
Cavo 5m 630301 Non scherm.
Cavo 10m 630302 Non scherm.
Cavo 30m 630296 Non scherm.
PSEN cs1.1p-PSEN cs1.1 540000 Interruttore codificato ≤17 mm
PSEN cs1.13p-PSEN cs1.1 (ATEX) 540005 Interruttore codificato ATEX ≤17 mm
PSEN cs2.1p-PSEN cs2.1 540100 Interruttore di sicurezza codifica singola (teach-in fino a 8 volte) ≤17 mm
PSEN cs2.13p-PSEN cs2.1 (ATEX) 540105 Interruttore di sicurezza codifica singola (teach-in fino a 8 volte) ATEX ≤17 mm
PSEN cs2.2p-PSEN cs2.1 540200 Interruttore di sicurezza codifica univoca ≤17 mm
PSEN cs1.1n-PSEN cs1.1 540003 Interruttore codificato ≤17 mm
PSEN cs2.2n-PSEN cs2.1 540203 Interruttore di sicurezza codifica univoca ≤17 mm
PSEN cs2.1n-PSEN cs2.1 540103 Interruttore di sicurezza codifica singola (teach-in fino a 8 volte) ≤17 mm
Cavo per PSENcs 540319 Conn. Assiale M12 8 poli / 3 m
Cavo per PSENcs 540322 Conn. Angolare M12 8 poli / 3 m
Cavo per PSENcs 540320 Conn. Assiale M12 8 poli / 5 m
Cavo per PSENcs 540323 Conn. Angolare M12 8 poli / 5 m
Cavo per PSENcs 540321 Conn. Assiale M12 8 poli / 10 m

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Phòng Kinh Doanh & Phát Triển Thị Trường
Công Ty TNHH MTV TM-DV Gia Nguyễn Nguyễn
Địa chỉ : 33 Hoa Hồng 2, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 3517 4923 Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com Email : contact@gnnvietnam.com

Bảng giá PILZ – GNN Vietnam Part 2

GNN Vietnam xin gửi khách hàng bảng giá các thiết bị của hãng PILZ – GNN Vietnam Part 2

Model Code Description
Cavo per PSENcs 540324 Conn. Angolare M12 8 poli / 10 m
Cavo per PSENcs 540326 Conn. Assiale M12 8 poli / 30 m
Cavo per PSENcs 540325 Conn. Angolare M12 8 poli / 30 m
Connettore per PSENcs 540328 Conn. a Y per serie; M12-M12/M12 a 8p
Connettore per PSENcs 540331 Conn. a T per IN/OUT segnale; M12-M12/M8 a 8p
PSEN cs3.1p-PSEN cs3.1 541000 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs3.1a-PSEN cs3.1 541001 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
PSEN cs3.1b-PSEN cs3.1 541002 Interruttore codificato. Con cavo 10m =10 mm
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m- PSEN cs3.1 541004 Interruttore codificato. Con connett. M12/8p =10 mm
PSEN cs3.1p-PSEN cs3.1 541010 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs3.1a-PSEN cs3.1 541011 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m- PSEN cs3.1 541014 Interruttore codificato. Con connett. M12/8p =10 mm
PSEN cs4.1p-PSEN cs4.1 541100 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs4.1a-PSEN cs4.1 541101 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
PSEN cs4.1b-PSEN cs4.1 541102 Interruttore codificato. Con cavo 10m =10 mm
PSEN cs4.2p-PSEN cs4.1 541200 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs4.2a-PSEN cs4.1 541201 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
PSEN cs4.2b-PSEN cs4.1 541202 Interruttore codificato. Con cavo 10m =10 mm
PSEN cs3.1p 541050 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs3.1a 541051 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
PSEN cs3.1b 541052 Interruttore codificato. Con cavo 10m =10 mm
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 541054 Interruttore codificato. Con connett. M12/8p-1.5m =10 mm
PSEN cs4.1p 541150 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs4.1a 541151 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
PSEN cs4.1b 541152 Interruttore codificato. Con cavo 10m =10 mm
PSEN cs3.1p 541060 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs3.1a 541061 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 541064 Interruttore codificato. Con connett. M12/8p-1.5m =10 mm
PSEN cs4.1p 541160 Interruttore codificato. Con connett. M8/8p =10 mm
PSEN cs4.1a 541161 Interruttore codificato. Con cavo 5m =10 mm
Cavo per PSEN 533150 Conn. Assiale M8- 8sf / 2 m
Cavo per PSEN 533151 Conn. Assiale M8- 8sf / 5 m
Cavo per PSEN 533152 Conn. Assiale M8- 8sf / 10 m
Cavo per PSEN 533153 Conn. Assiale M8- 8sf / 20 m
Cavo per PSEN 533154 Conn. Assiale M8- 8sf / 30 m
PSEN b1 540010 Chiavistello
PSEN b2 540020 Chiavistello con blocco
PSEN b3 540030 Chiavistello per cs3/4 e ma1.4
PSEN b4 540040 Chiavistello con blocco/sblocco per cs3/4 e ma1.4
PSEN b4.1 540041 Chiavistello con blocco per cs3/4 e ma1.4
PSEN sl-0.5p 1.1/PSEN sl-0.5 570500 Interruttore di sicurezza codif. con magnete di blocco+attuatore
PSEN sl-0.5p 2.1/PSEN sl-0.5 570501 Interruttore di sicurez. codif. (teach-in per 8 volte) con magnete di blocco+attuatore
PSEN sl-0.5p 2.2/PSEN sl-0.5 570502 Interruttore di sicurezza codif. (univoca) con magnete di blocco+attuatore
Cavo per PSENslock 540319 Conn. Assiale M12 8 poli / 3 m
Cavo per PSENslock 540322 Conn. Angolare M12 8 poli / 3 m
Cavo per PSENslock 540320 Conn. Assiale M12 8 poli / 5 m
Cavo per PSENslock 540323 Conn. Angolare M12 8 poli / 5 m
Cavo per PSENslock 540321 Conn. Assiale M12 8 poli / 10 m
Cavo per PSENslock 540324 Conn. Angolare M12 8 poli / 10 m
Cavo per PSENslock 540326 Conn. Assiale M12 8 poli / 30 m
Cavo per PSENslock 540325 Conn. Angolare M12 8 poli / 30 m
PSEN sg1c-2/1 Sistema 570700 Sistema completo con 2 pulsanti
PSEN sg1c-4/1 Sistema 570701 Sistema completo con 4 pulsanti
PSEN sg1c-2/1 2.2 Sistema 570702 Sistema completo con 2 pulsanti
PSEN sg1c-5/0 Sistema 570750 Sistema completo con 4 pulsanti+Conn.xJog
PSS67 I/O cable; 5 fili (per sensori) 380320 Cavo da PDP a sensori 5 fili (min. 30m)
PSS67 Cable M8sf M12sm 3m 380200 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm 5m 380201 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm 10m 380202 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm 30m 380203 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ass.; 30m
PSS67 Cable M8af M12sm 3m 380204 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 3m
PSS67 Cable M8af M12sm 5m 380205 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 5m
PSS67 Cable M8af M12sm 10m 380206 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 10m
PSS67 Cable M8af M12sm 30m 380207 Cavo per sensori PSEN con M8/4 femm. e M12/4 maschio; conn. Ang.; 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm 3m 380208 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm 5m 380209 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm 10m 380210 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm 30m 380211 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ass.; 30m
PSS67 Cable M12af M12am 3m 380212 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 3m
PSS67 Cable M12af M12am 5m 380213 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 5m
PSS67 Cable M12af M12am 10m 380214 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 10m
PSS67 Cable M12af M12am 30m 380215 Cavo per sensori PSEN con M12/5 femm. e M12/5 maschio; conn. Ang.; 30m
PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 3m 380250 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. assiale; 3m
PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 5m 380251 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. assiale; 5m
PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 10m 380252 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. assiale; 10m
PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 3m 380253 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. angolare; 3m
PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 5m 380254 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. angolare; 5m
PSS67 Supply cable IN sf OUT sm; 10m 380255 Cavo alimentaz. OUT-IN (PDP/PDP); cod. B; Conn. angolare; 10m
PSS67 Supply cable IN sf 3m 380256 Cavo alimentaz. IN (PDP); cod. B; Conn. assiale; 3m
PSS67 Supply cable IN sf 5m 380257 Cavo alimentaz. IN (PDP); cod. B; Conn. assiale; 5m
PSS67 Supply cable IN sf10m 380258 Cavo alimentaz. IN (PDP); cod. B; Conn. assiale; 10m
PSS67 Supply cable IN sf 3m 380259 Cavo alimentaz. IN (PDP); cod. B; Conn. angolare; 3m
PSS67 Supply cable IN sf 3m 380260 Cavo alimentaz. IN (PDP); cod. B; Conn. angolare; 5m
PSS67 Supply cable IN sf 3m 380261 Cavo alimentaz. IN (PDP); cod. B; Conn. angolare; 10m
PSEN op2H-s-30-090/1 630725 19 m
PSEN op2H-s-30-105/1 630726 19 m
PSEN op2H-s-30-120/1 630727 19 m
PSEN op2H-s-30-135/1 630728 19 m
PSEN op2H-s-30-150/1 630729 19 m
PSEN op2H-s-30-165/1 630730 19 m
PSEN op2H-s-30-180/1 630731 19 m
PSEN op4F-s-14-015/1 630740 6 m
PSEN op4F-s-14-030/1 630741 6 m
PSEN op4F-s-14-045/1 630742 6 m
PSEN op4F-s-14-060/1 630743 6 m
PSEN op4F-s-14-075/1 630744 6 m
PSEN op4F-s-14-090/1 630745 6 m
PSEN op4F-s-14-105/1 630746 6 m
PSEN op4F-s-14-120/1 630747 6 m
PSEN op4F-s-14-135/1 630748 6 m
PSEN op4F-s-14-150/1 630749 6 m
PSEN op4F-s-14-165/1 630750 6 m
PSEN op4F-s-14-180/1 630751 6 m
PSEN op4H-s-30-015/1 630760 19 m
PSEN op4H-s-30-030/1 630761 19 m
PSEN op4H-s-30-045/1 630762 19 m
PSEN op4H-s-30-060/1 630763 19 m
PSEN op4H-s-30-075/1 630764 19 m
PSEN op4H-s-30-090/1 630765 19 m
PSEN op4H-s-30-105/1 630766 19 m
PSEN op4H-s-30-120/1 630767 19 m
PSEN op4H-s-30-135/1 630768 19 m
PSEN op4H-s-30-150/1 630769 19 m
PSEN op4H-s-30-165/1 630770 19 m
PSEN op4H-s-30-180/1 630771 19 m
PSEN op4F-s-14-015 630600 6 m
PSEN op4F-s-14-030 630601 6 m
PSEN op4F-s-14-045 630602 6 m
PSEN op4F-s-14-060 630603 6 m
PSEN op4F-s-14-075 630604 6 m
PSEN op4F-s-14-090 630605 6 m
PSEN op4F-s-14-105 630606 6 m
PSEN op4F-s-14-120 630607 6 m
PSEN op4H-s-30-015 630610 15 m
PSEN op4H-s-30-030 630611 15 m
PSEN op4H-s-30-045 630612 15 m
PSEN op4H-s-30-060 630613 15 m
PSEN op4H-s-30-075 630614 15 m
PSEN op4H-s-30-090 630615 15 m
PSEN op4H-s-30-105 630616 15 m
PSEN op4H-s-30-120 630617 15 m
PSEN op4H-s-30-135 630618 15 m
PSEN op4H-s-30-150 630619 15 m
PSEN op4H-s-30-165 630620 15 m
PSEN op4F-b-14-015 630621 6 m
PSEN op4F-b-14-030 630622 6 m
PSEN op4F-b-14-045 630623 6 m
PSEN op4F-b-14-060 630624 6 m
PSEN op4F-b-14-075 630625 6 m
PSEN op4F-b-14-090 630626 6 m
PSEN op4F-b-14-105 630627 6 m
PSEN op4F-b-14-120 630628 6 m
PSEN op4H-b-30-015 630630 15 m
PSEN op4H-b-30-030 630631 15 m
PSEN op4H-b-30-045 630632 15 m
PSEN op4H-b-30-060 630633 15 m
PSEN op4H-b-30-075 630634 15 m
PSEN op4H-b-30-090 630635 15 m
PSEN op4H-b-30-105 630636 15 m
PSEN op4H-b-30-120 630637 15 m
PSEN op4H-b-30-135 630638 15 m
PSEN op4H-b-30-150 630639 15 m
PSEN op4H-b-30-165 630640 15 m
PSEN op4F-m-14-015 630641 6 m
PSEN op4F-m-14-030 630642 6 m
PSEN op4F-m-14-045 630643 6 m
PSEN op4F-m-14-060 630644 6 m
PSEN op4F-m-14-075 630645 6 m
PSEN op4F-m-14-090 630646 6 m
PSEN op4F-m-14-105 630647 6 m
PSEN op4F-m-14-120 630648 6 m
PSEN op4H-m-30-015 630650 15 m
PSEN op4H-m-30-030 630651 15 m
PSEN op4H-m-30-045 630652 15 m
PSEN op4H-m-30-060 630653 15 m
PSEN op4H-m-30-075 630654 15 m
PSEN op4H-m-30-090 630655 15 m
PSEN op4H-m-30-105 630656 15 m
PSEN op4H-m-30-120 630657 15 m
PSEN op4H-m-30-135 630658 15 m
PSEN op4H-m-30-150 630659 15 m
PSEN op4H-m-30-165 630660 15 m
PSEN op4F-bm-14-015 630661 6 m
PSEN op4F-bm-14-030 630662 6 m
PSEN op4F-bm-14-045 630663 6 m
PSEN op4F-bm-14-060 630664 6 m
PSEN op4F-bm-14-075 630665 6 m
PSEN op4F-bm-14-090 630666 6 m
PSEN op4F-bm-14-105 630667 6 m
PSEN op4F-bm-14-120 630668 6 m
PSEN op4H-bm-30-015 630670 15 m
PSEN op4H-bm-30-030 630671 15 m
PSEN op4H-bm-30-045 630672 15 m
PSEN op4H-bm-30-060 630673 15 m
PSEN op4H-bm-30-075 630674 15 m
PSEN op4H-bm-30-090 630675 15 m
PSEN op4H-bm-30-105 630676 15 m
PSEN op4H-bm-30-120 630677 15 m
PSEN op4H-bm-30-135 630678 15 m
PSEN op4H-bm-30-150 630679 15 m
PSEN op4H-bm-30-165 630680 15 m
PSEN op4F-sl-14-015 630681 6 m
PSEN op4F-sl-14-030 630682 6 m
PSEN op4F-sl-14-045 630683 6 m
PSEN op4F-sl-14-060 630684 6 m
PSEN op4F-sl-14-075 630685 6 m
PSEN op4F-sl-14-090 630686 6 m
PSEN op4F-sl-14-105 630687 6 m
PSEN op4F-sl-14-120 630688 6 m
PSEN op4H-sl-30-015 630690 15 m
PSEN op4H-sl-30-030 630691 15 m
PSEN op4H-sl-30-045 630692 15 m
PSEN op4H-sl-30-060 630693 15 m
PSEN op4H-sl-30-075 630694 15 m
PSEN op4H-sl-30-090 630695 15 m
PSEN op4H-sl-30-105 630696 15 m
PSEN op4H-sl-30-120 630697 15 m
PSEN op4H-sl-30-135 630698 15 m
PSEN op4H-sl-30-150 630699 15 m
PSEN op4H-sl-30-165 630700 15 m

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Phòng Kinh Doanh & Phát Tri?n Th? Tru?ng
Công Ty TNHH MTV TM-DV Gia Nguy?n Nguy?n
Ð?a ch? : 33 Hoa H?ng 2, Phu?ng 2, Qu?n Phú Nhu?n, Tp H? Chí Minh
Ði?n tho?i : 08 3517 4923 Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com Email : contact@gnnvietnam.com

Bảng giá Epulse – GNN Vietnam

GNN Vietnam xin gửi khách hàng bảng giá thiết bị của hãng Epulse – GNN Vietnam

Humidity / Temperature Transmitter for High Humidity and Chemical Applications
SERIES EE33-MFTAx Model A – wall mounting
SERIES EE33-MFTCx Model C –  remote probe up to 120°C
SERIES EE33-MFTDx Model D – remote probe up to 180°C
SERIES EE33-MFTEx Model E – pressure tight probe up to 20 bar
SERIES EE33-MFTIx Model I – pressure tight probe up to 100 bar
SERIES EE33-MFTJx Model J – 2 remote probes for high humidity (RH-measurement)
SERIES EE33-MFTKx Model K – remote probe for hig humidity (Td-measurement)
Accessories / Replacement Parts HA010115 H2O2 – filter in combination with an EE33
Multifunctional Industrial Transmitter for Humidity / Temperature / Dew Point…
SERIES EE31-xFTA Model A – wall mounting
SERIES EE31-xFTB Model B – duct mounting
SERIES EE31-xFTD Model D – remote probe up to 180°C
SERIES EE31-xFTE Model E – pressure tight probe up to 20bar
Accessories / Replacement Parts EE31 HA010115 H2O2 – filter in combination with an EE31
Humidity/Temperature Transmitter
for Intrinsically Safe Applications SERIES EE30EX wall mounting EE30EX-A
remote probe EE30EX-D
pressure tight probe up to 15bar EE30EX-E
for Industrial Application SERIES EE23-xA Model A – wall mounting
SERIES EE23-xB Model B – duct mounting
SERIES EE23-xC Model C – remote probe
SERIES EE23-xH Model H – remote miniature probe
Accessories / Replacement Parts HA010115
Humidity / Temperature Transmitter with interchangeable probes
SERIES EE22  ( without sensor probes )
SERIES EE07 -Sensor Probe fort SERIES EE22 EE07-PFT1 humidity/temperature ; PC housing; membran filter
EE07-PFT1HC01 humidity/temperature ; PC housing; membran filter; coating
EE07-PFT5 humidity/temperature ; PC housing; PTFE  filter
EE07-PFT5HC01 humidity/temperature ; PC housing; PTFE  filter;
EE07-MFT9 humidity/temperature probe metal housing stainless steel grid filter
EE07-MFT9HC01 humidity/temperature probe metal housing stainless steel grid filter; coating
EE07-PT1 temperature probe PC housing
EE07-MT temperature probe meta
Accessories / Replacement Parts HA010801 probe cable 2m
HA010802 probe cable 5m
HA010803 probe cable 10m
HA010209 duct mounting kit
HA010403 2 reference probes for EE22
HA010115 H2O2 – filter in combination with an EE07
High-Precision Humidity / Temperature Transmitter for HVAC Application
SERIES EE21
High-Precision Miniature Humidity Temperature Transmitter
SERIES EE08
Accessories / Replacement Parts for EE08 HA010322 M12 connection cable for type D, length 1,5 m; open end
HA010323 M12 connection cable for type D, length 3 m; open end
HA010324 M12 connection cable for type D, length 5 m; open end
HA010325 M12 connection cable for type D, length 10 m; open end
HA010703 M12 femal socket with wires
HA010704 M12 femal cable connector assembly possible
HA011005 E2-interface – RS232 converter (incl. calibration software) for testing purposes and customer adjustment
HVAC Humidity / Temperature Transmitter for HVAC Applications
SERIES EE16
HVAC Humidity / Temperature Transmitter for Indoor Applications
SERIES EE10
Condensation Monitor
SERIES EE46
Hygrostats for Wall and Duct Mounting Application
SERIES EE14
Small Size Humidity / Temperature Transmitter for OEM Application
SERIES EE06
SERIES EE03
Miniature Humidity and Temperature Transmitter
SERIES EE04
OEM – Humidity / Temperature Module
SERIES EE99-1
Transmitter for Moisture Content in Oil
SERIES EE36
Compact Transmitter / Switch for Moisture Content in Oil
SERIES EE381
Compact Moisture Content in Oil Transmitter for OEM Applications
SERIES EE385
Industrial Transmitter for Dew Point Measurement
SERIES EE35
Compact Dew Point Temperature Transmitter/Switch
SERIES EE371
Compact Dew Point Temperature Transmitter for OEM Applications
SERIES EE375
Accessories for EE371/375 HA050102 sampling cell with quick connector
HA050103 basic sampling cell
High-Precision Air / Gas Velocity Transmitter for Industrial Applications
SERIES EE75
Air Velocity Transmitter for Measurement of Lowest Velocity
SERIES EE66
Air Velocity Transmitter for HVAC Applications
SERIES EE65
HVAC Miniature Air Velocity Transmitter
SERIES EE57x
Mass Flow Transmitter
SERIES EE771
Wireless Transmitter – office/indoor housing
SERIES EE245
Wireless Transmitter – without sensing probes
SERIES EE244 Sensing Probes for EE244
Wireless Base Station “1 : 1” SERIES EE241
Wireless Base Station “network” SERIES EE242
Router EE244-RA Router
EE245-RA Router
HVAC Room Transmitter and Switch for CO2, Relative Humidity and Temperature
SERIES EE80
CO2 Transmitter and Switch for Duct Mounting
SERIES EE85
CO2 Transmitter and Switch for Demanding  Applications
SERIES EE82
C02 Probe for OEM and HVAC Applications
SERIES EE871
Miniature CO2 Module for OEM / HVAC Applications
SERIES EE891
Temperature Transmitter with interchangeable probes
SERIES EE22-T (without Probe)
SERIES EE07 – Sensor Probe fort SERIES EE22
Accessories / Replacement Parts HA010801 probe cable 2m
HA010802 probe cable 5m
HA010803 probe cable 10m
HA010209 duct mounting kit
HA010403 2 reference probes for EE22
Temperature Transmitter for HVAC Applications
SERIES EE16-T
HVAC Temperature Transmitter for Indoor Applications
SERIES EE10-T
Multifunctional Hand-Held
OMNIPORT 20
Basic device of omniport 20 HA040201 RH/T HVAC probe
HA040202 RH/T high temperature probe HA040203 RH/T miniature probe
HA040401 air velocity probe Ø6mm (0.24″) – 0…2m/s (0…400ft/min)
HA040402 air velocity probe Ø6mm (0.24″) – 0…20m/s (0…4000ft/min)
HA040403 air velocity probe Ø12mm (0.47″) HA040101 PT100 cut-in probe
HA040102 PT100 immersion probe
HA040104 PT100 cut-in food probe
HA040105 PT100 surface probe
HA040902 Carrying case for 5 probes (without probes and basic device)
HA040904 Carrying case for 1 probe (without probe and basic device)
HA010813 probe cable 2m
HA010814 probe cable 5m HA010815 probe cable 10m
Humidity / Temperature Hand-Helds
HUMIPORT HUMIPORT 05 with fixed probe
HUMIPORT 05-IR with infrared surface temperature measuring
HA040903 protective cover for HUMIPORT 05/05-IR
HUMIPORT 10 with fixed probe
HUMIPORT 10 – SET set with fixed probe
HUMIPORT 20 with flexible probe
HUMIPORT 20-SET set with flexible probe
Temperature Hand-Held
THERMOPORT 20
THERMOPORT 20 basic device (without probe) HA040101 PT100 cut-in probe, short
HA040102 Accurate PT100 immersion probe short
HA040103 Accurate PT100 immersion probe long
HA040104 Pobust and accurate PT100 cut-in food probe made of stainless steel
HA040105 PT100 surface probe HA040302 Fast thermocouple-immersion probe for temperature up to 1100°C (2012°F)
HA040303 Thermocouple surface sensor for temperatures up to 600°C (1112°F)
HA040304 Magnetic thermocouple surface sensor, sprin-mounted
Moisture in Oil Measurement
OILPORT 20 Set OILPORT 20-1 Set with pressure tight oil probe 1/2″ ISO
OILPORT 20-2 Set with pressure tight oil probe 1/2″ NPT
OILPORT 20-3 Set with short oil probe
OILPORT 20-1C01 Set with pressure tight oil probe 1/2″ ISO + calbration set
OILPORT 20-2C01 Set with pressure tight oil probe 1/2″ NPT + calibration set
OILPORT 20-3C01 Set with short oil probe + calibration set
HA040204 pressure tight oil probe 1/2″ ISO HA040206 pressure tight oil probe 1/2″ NPT
HA040210 short oil probe
HA010814 probe cable 5m
Data Logger
HUMLOG 20 HUMLOG 20 THI with internal sensor for Humidity and Temperature
HUMLOG 20TSE for external probe (price without probe)
HUMLOG 20TCO with internal sensor for Humidity, Temperature and CO2
HUMLOG 20THIP with internal sensor for Humidity, Temperature and air pressure
HA030201 RH/T probe for HUMLOG 20TSE with 2 m cable HA030202 T probe for
HUMLOG 20TSE with 2 m cable HA030106 Power supply for HUMLOG 20
HA030104 theft-proof installation kit
High-precision Humidity Calibrator
HUMOR 20 HUMOR 20 Humidity Calibrator ( without cover)
HA020301 Automatic Calibration Modul
Accessories for Humidity Calibrator HA0201xx compressor for compressed air 12 bar
HA020201 cover for measuring chamber 12 – 16 mm / 2 feedthroughs HA020202 cover for measuring chamber 16 – 20,5 mm / 1 feedthroughs HA020203 cover for measuring chamber 20,5 – 25,5 mm / 1 feedthroughs HA020204 cover for measuring chamber 8 – 12 mm / 3 feedthroughs HA020205 cover for measuring chamber 12mm / 4 feedthroughs
HA020206 cover for HUMLOG 10 (Data Logger)
HA020207 cover for measuring chamber 12 – 16 mm / 4 feedthroughs HA020401 measuring chamber adapter for EE32/33 -J
Humidity Calibration Set
HA010401 calibration device horizontal
HA010402 calibration device vertical
HA010410 humidity standards 10% RH (1 box with 5 ampoules)
HA010435 humidity standards 35% RH (1 box with 5 ampoules)
HA010450 humidity standards 50% RH (1 box with 5 ampoules)
HA010480 humidity standards 80% RH (1 box with 5 ampoules)
HA010495 humidity standards 95% RH (1 box with 5 ampoules)
Multi-channel measuring system
HUMIMAP 20

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Phòng Kinh Doanh & Phát Triển Thị Trường
Công Ty TNHH MTV TM-DV Gia Nguyễn Nguyễn
Địa chỉ : 33 Hoa Hồng 2, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 3517 4923 Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com Email : contact@gnnvietnam.com