Archive

Posts Tagged ‘Switchgear’

Switchgear MCCB SiEMENS 3VL4740-1DD36

February 20, 2012 Leave a comment

Switchgear MCCB Siemens 3VL4740-1DD361.Mô tả:

 • MCCB SIEMENS 3VL4740-1DD36
 • Số cực: 3 cực
 • Dòng cắt định mức In = 400 A
 • Dòng điện điều chỉnh: IR = 320 … 400 A
 • Dòng cắt ngắn mạch (415VAC): Icu = 55 kA
 • Dòng cắt ngắn mạch tức thời: Ii = 2000 … 4000 A

2.Kích thước:Kích thước Switchgear MCCB Siemens

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Siemens Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-HEW

February 18, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-HEW1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF800-HEW.
 • Dòng định mức: 400~800 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 70/70 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front ConnectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-REW

February 18, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-REW1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF800-REW.
 • Dòng định mức: 400~800 A.
 • Số cực: 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 125/63 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front ConnectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-HEW

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-HEW

1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF400-HEW.
 • Dòng định mức: 200~400 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 70/70 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front connectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-REW

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-REW1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF400-REW.
 • Dòng định mức: 200~400 A.
 • Số cực: 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 125/63 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front connectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF630-HEW

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF630-HEW

1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF630-HEW.
 • Dòng định mức: 300~630 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 70/70 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front ConnectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear MCCB Mitsubishi NF250-HGW RE

February 17, 2012 Leave a comment

MCCB Mitsubishi NF250-HGW RE1.Mô tả.

 • Dòng định mức: 125–250 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 75/75 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích thước.

Kích thước MCCB NF250-HGW REKích thước MCCB NF250-HGW RE 2

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,