Archive

Posts Tagged ‘Switchgear’

Switchgear MCCB SiEMENS 3VL4740-1DD36

February 20, 2012 Leave a comment

Switchgear MCCB Siemens 3VL4740-1DD361.Mô tả:

 • MCCB SIEMENS 3VL4740-1DD36
 • Số cực: 3 cực
 • Dòng cắt định mức In = 400 A
 • Dòng điện điều chỉnh: IR = 320 … 400 A
 • Dòng cắt ngắn mạch (415VAC): Icu = 55 kA
 • Dòng cắt ngắn mạch tức thời: Ii = 2000 … 4000 A

2.Kích thước:Kích thước Switchgear MCCB Siemens

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Siemens Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-HEW

February 18, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-HEW1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF800-HEW.
 • Dòng định mức: 400~800 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 70/70 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front ConnectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-REW

February 18, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF800-REW1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF800-REW.
 • Dòng định mức: 400~800 A.
 • Số cực: 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 125/63 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front ConnectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-HEW

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-HEW

1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF400-HEW.
 • Dòng định mức: 200~400 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 70/70 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front connectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-REW

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF400-REW1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF400-REW.
 • Dòng định mức: 200~400 A.
 • Số cực: 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 125/63 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front connectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi MCCB NF630-HEW

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi MCCB NF630-HEW

1.Mô tả.

 • MCCB Mitsubishi NF630-HEW.
 • Dòng định mức: 300~630 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 70/70 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích Thước.Front ConnectionReal ConnectionPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear MCCB Mitsubishi NF250-HGW RE

February 17, 2012 Leave a comment

MCCB Mitsubishi NF250-HGW RE1.Mô tả.

 • Dòng định mức: 125–250 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V AC: 75/75 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

2.Kích thước.

Kích thước MCCB NF250-HGW REKích thước MCCB NF250-HGW RE 2

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear ACB Mitsubishi AE series

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear Mitsubishi ACB AE

Loại Số cực Dòng định mức Dòng ngắn mạch
ACB kiểu cố định (Fixed), cơ cấu nạp lò xo bằng tay, rơ le bảo vệ kiểu tiêu chuẩn.
Loại 3 cực
AE630-SW 3P 630A 65kA
AE1000-SW 3P 1000A 65kA
AE1250-SW 3P 1250A 65kA
AE1600-SW 3P 1600A 65kA
AE2000-SWA 3P 2000A 65kA
AE2000-SW 3P 2000A 85kA
AE2500-SW 3P 2500A 85kA
AE3200-SW 3P 3200A 85kA
AE4000-SWA 3P 4000A 85kA
AE4000-SW 3P 4000A 130kA
AE5000-SW 3P 5000A 130kA
AE6300-SW 3P 6300A 130kA
Loại 4 cực
AE630-SW 4P 630A 65kA
AE1000-SW 4P 1000A 65kA
AE1250-SW 4P 1250A 65kA
AE1600-SW 4P 1600A 65kA
AE2000-SWA 4P 2000A 65kA
AE2000-SW 4P 2000A 85kA
AE2500-SW 4P 2500A 85kA
AE3200-SW 4P 3200A 85kA
AE4000-SWA 4P 4000A 85kA
AE4000-SW 4P 4000A 130kA
AE5000-SW 4P 5000A 130kA
AE6300-SW 4P 6300A 130kA
ACB kiểu lắp ngoài (drawout), cơ cấu nạp bằng tay, rơ le bảo vệ kiểu tiêu chuẩn
Loại 3 cực
AE630-SW 3P 630A 65kA
AE1000-SW 3P 1000A 65kA
AE1250-SW 3P 1250A 65kA
AE1600-SW 3P 1600A 65kA
AE2000-SWA 3P 2000A 65kA
AE2000-SW 3P 2000A 85kA
AE2500-SW 3P 2500A 85kA
AE3200-SW 3P 3200A 85kA
AE4000-SWA 3P 4000A 85kA
AE4000-SW 3P 4000A 130kA
AE5000-SW 3P 5000A 130kA
AE6300-SW 3P 6300A 130kA
Loại 4 cực
AE630-SW 4P 630A 65kA
AE1000-SW 4P 1000A 65kA
AE1250-SW 4P 1250A 65kA
AE1600-SW 4P 1600A 65kA
AE2000-SWA 4P 2000A 65kA
AE2000-SW 4P 2000A 85kA
AE2500-SW 4P 2500A 85kA
AE3200-SW 4P 3200A 85kA
AE4000-SWA 4P 4000A 85kA
AE4000-SW 4P 4000A 130kA
AE5000-SW 4P 5000A 130kA
AE6300-SW 4P 6300A 130kA

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: , ,

Switchgear ACB Mitsubishi WS AE-SW

February 17, 2012 Leave a comment

 

Switchgear ACB Mitsubishi WS AE-SWMáy cắt không khí hạ thế ACB của Mitsubishi thế hệ WS series đáp ứng yêu cầu sử dụng cao cho thị trường toàn cầu

 • Năng lực cao hơn của bảo vệ ngắn mạch đạt được bởi khả năng cải tiến dòng ngắt
 • Đạt được khả năng kết hợp rộng hơn nhờ cải tiến khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch

Máy cắt khí hạ thế ACB (tiêu chuẩn IEC-60947-2/ EN60947-2/ VDE0660)

 Mã hàng

Số cực

 Dòng định mức

Dòng cắt ngắn mạch

ACB kiểu lắp cố định (fixed), cơ cấu nạp lò xo bằng tay, relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)
AE630-SW

3P

630A

65kA

AE1000-SW

3P

1000A

65kA

AE1250-SW

3P

1250A

65kA

AE1600-SW

3P

1600A

65kA

AE2000-SWA

3P

2000A

65kA

AE2000-SW

3P

2000A

85kA

AE2500-SW

3P

2500A

85kA

AE3200-SW

3P

3200A

85kA

AE4000-SWA

3P

4000A

85kA

AE4000-SW

3P

4000A

130kA

AE5000-SW

3P

5000A

130kA

AE6300-SW

3P

6300A

130kA

Loại 4 cực
AE630-SW

4P

630A

65kA

AE1000-SW

4P

1000A

65kA

AE1250-SW

4P

1250A

65kA

AE1600-SW

4P

1600A

65kA

AE2000-SWA

4P

2000A

65kA

AE2000-SW

4P

2000A

85kA

AE2500-SW

4P

2500A

85kA

AE3200-SW

4P

3200A

85kA

AE4000-SWA

4P

4000A

85kA

AE4000-SW

4P

4000A

130kA

AE5000-SW

4P

5000A

130kA

AE6300-SW

4P

6300A

130kA

ACB kiểu kéo ngoài (drawout), 3 cực cơ cấu nạp lò xo bằng tay, relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay)
AE630-SW

3P

630A

65kA

AE1000-SW

3P

1000A

65kA

AE1250-SW

3P

1250A

65kA

AE1600-SW

3P

1600A

65kA

AE2000-SWA

3P

2000A

65kA

AE2000-SW

3P

2000A

85kA

AE2500-SW

3P

2500A

85kA

AE3200-SW

3P

3200A

85kA

AE4000-SWA

3P

4000A

85kA

AE4000-SW

3P

4000A

130kA

AE5000-SW

3P

5000A

130kA

AE6300-SW

3P

6300A

130kA

Loại 4 cực
AE630-SW

4P

630A

65kA

AE1000-SW

4P

1000A

65kA

AE1250-SW

4P

1250A

65kA

AE1600-SW

4P

1600A

65kA

AE2000-SWA

4P

2000A

65kA

AE2000-SW

4P

2000A

85kA

AE2500-SW

4P

2500A

85kA

AE3200-SW

4P

3200A

85kA

AE4000-SWA

4P

4000A

85kA

AE4000-SW

4P

4000A

130kA

AE5000-SW

4P

5000A

130kA

AE6300-SW

4P

6300A

130kA

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear MCB Mitsubishi WS BH-D

February 17, 2012 Leave a comment

MCB Mitsubishi WS BH-DAptomat tep (MCB) của Mitsubishi thế hệ WS đáp ứng yêu cầu sử dụng cao hơn cho thị trường toàn cầu
CB tự động loại nhỏ (MCB – Miniature Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-60898

MCB Mã hàng Đặc tính Dòng ngắn mạch
BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)

BH-D6

1P, (6)A

6 kA

BH-D6

1P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

1P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

1P, (40)A

6 kA

BH-D6

1P, (50)A

6 kA

BH-D6

1P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)

BH-D6

2P,(6)A

6 kA

BH-D6

2P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

2P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

2P, (40)A

6 kA

BH-D6

2P, (50)A

6 kA

BH-D6

2P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)

BH-D6

3P,(6)A

6 kA

BH-D6

3P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

3P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

3P, (40)A

6 kA

BH-D6

3P, (50)A

6 kA

BH-D6

3P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)

BH-D6

4P,(6)A

6 kA

BH-D6

4P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

4P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

4P, (40)A

6 kA

BH-D6

4P, (50)A

6 kA

BH-D6

4P, (63) A

6 kA

BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)

BH-D6S

1P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

1P, 6A

6 kA

BH-D6S

1P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

1P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

1P, 40A

6 kA

BH-D6S

1P, 50 A

6 kA

BH-D6S

1P, 63 A

6 kA

BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)

BH-D6S

2P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

2P, 6A

6 kA

BH-D6S

2P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

2P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

2P, 40A

6 kA

BH-D6S

2P, 50 A

6 kA

BH-D6S

2P, 63 A

6 kA

BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)

BH-D6S

3P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

3P, 6A

6 kA

BH-D6S

3P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

3P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

3P, 40A

6 kA

BH-D6S

3P, 50 A

6 kA

BH-D6S

3P, 63 A

6 kA

BH-D6 Series MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)

BH-D6S

4P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

4P, 6A

6 kA

BH-D6S

4P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

4P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

4P, 40A

6 kA

BH-D6S

4P, 50 A

6 kA

BH-D6S

4P, 63 A

6 kA

BH-D10 SERIES MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (1 cực)

BH-D10

1P, (6) A

10 kA

BH-D10

1P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

1P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

1P, (40)A

10 kA

BH-D10

1P, (50) A

10 kA

BH-D10

1P, (63) A

10 kA

BH-D10 SERIES MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (2 cực)

BH-D10

2P,(6) A

10 kA

BH-D10

2P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

2P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

2P, (40)A

10 kA

BH-D10

2P, (50) A

10 kA

BH-D10

2P, (63) A

10 kA

BH-D10 SERIES MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (3 cực)

BH-D10

3P,(6) A

10 kA

BH-D10

3P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

3P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

3P, (40)A

10 kA

BH-D10

3P, (50) A

10 kA

BH-D10

3P,(63) A

10 kA

BH-D10 SERIES MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (4 cực)

BH-D10

4P,(6) A

10 kA

BH-D10

4P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

4P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

4P, (40) A

10 kA

BH-D10

4P, (40) A

10 kA

BH-D10

4P,(63) A

10 kA

Shunt trip, số cực 1P/2P/3P/4P

SHTA400-BHD

AC110-400V, BH-D6S/BH-D10

SHTA048-BHD

DC24-48V, BH-D6S/BH-D10

Tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo

AL-BHD

1AL, BH-D6S/BH-D10

AX-BHD

1AX, BH-D6S/BH-D10

ALAX-BHD

1AX1AL, BH-D6S/BH-D10

2AX-BHD

2AX, BH-D6S/BH-D10

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear RCCB Mitsubishi BV-D

February 17, 2012 Leave a comment

RCCB Mitsubishi BV-DCB bảo vệ dòng rò điện (RCCB – Residual Current Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-61008

Mã hàng

Đặc tính

Dòng rò

CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 30mA

BV-D

2P, 25A

30mA

BV-D

2P, 40A

30mA

BV-D

2P, 63A

30mA

CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 30mA

BV-D

4P, 25A

30mA

BV-D

4P, 40A

30mA

BV-D

4P, 63A

30mA

CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 2 cực 300mA

BV-D

2P, 25A

30mA30mA

BV-D

2P, 40A

30mA

BV-D

2P, 63A

30mA

CB bảo vệ dòng rò điện RCCB (Residual Current Circuit Breaker), tiêu chuẩn IEC-61008,loại 4 cực 300mA

BV-D

4P, 25A

30mA

BV-D

4P, 40A

30mA

BV-D

4P, 63A

30mA

CB bảo vệ dòng rò điện RCBO (Combined RCD/MCB devices)

BV-D

1PN, 6A

4,5kA 30mA

BV-D

1PN, 10A

4,5kA 30mA

BV-D

1PN, 16A

4,5kA 30mA

BV-D

1PN, 20A

4,5kA 30mA

BV-D

1PN, 25A

4,5kA 30mA

BV-D

1PN, 32A

4,5kA 30mA

BV-D

1PN, 6A

4,5kA 100mA

BV-D

1PN, 10A

4,5kA 100mA

BV-D

1PN, 16A

4,5kA 100mA

BV-D

1PN, 20A

4,5kA 100mA

BV-D

1PN, 25A

4,5kA 100mA

BV-D

1PN, 32A

4,5kA 100mA

BV-D

1PN, 6A

4,5kA 100mA

BV-D

1PN, 10A

4,5kA,300mA

BV-D

1PN, 16A

4,5kA,300mA

BV-D

1PN, 20A

4,5kA,300mA

BV-D

1PN, 25A

4,5kA,300mA

BV-D

1PN, 32A

4,5kA,300mA

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Mitsubishi Switchgear MCCB NF630-REW

February 17, 2012 Leave a comment

Switchgear MCCB NF250-H1.Mô tả.

– Số cực : 3p

– Dòng định mức tùy chỉnh : 10~63A.

– Dòng ngắn mạch: 10KA.

2.Kích Thước.

Front ConnectReal ConnectPlugin

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi NF-C series

February 16, 2012 Comments off

Mã số Tính năng
NF630-CW
 • MCCB Mitsubishi NF630-CW.
 • Dòng định mức: 500, 600, 630 A.
 • Số cực: 2, 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 40/20 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF30-CS
 • MCCB Mitsubishi NF30-CS.
 • Dòng định mức: 3, 5, 10, 20, 30 A.
 • Số cực: 2, 3 P.
 • Dòng ngắn mạch: 380V/1.5 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF63-CW
 • MCCB Mitsubishi NF63-CW.
 • Dòng định mức: 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A.
 • Số cực: 2, 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 5kA(2P)/2kA(3P).
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF125-CW
 • MCCB Mitsubishi NF125-CW.
 • Dòng định mức: 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 A.
 • Số cực: 2, 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 10kA(2P)/5kA(3P).
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF250-CW
 • MCCB Mitsubishi NF250-CW.
 • Dòng định mức: 125, 150, 175, 200, 225, 250 A.
 • Số cực: 2, 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 18kA(2P)/9kA(3P).
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF400-CW
 • MCCB Mitsubishi NF400-CW.
 • Dòng định mức: 250, 300, 350, 400 A.
 • Số cực: 2, 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 40kA(2P)/20kA(3P).
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF800-CEW
 • MCCB Mitsubishi NF800-CEW.
 • Dòng định mức: 400~800 A.
 • Số cực: 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 40/20 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,

Switchgear Mitsubishi NF-S series

February 16, 2012 Comments off

Mitsubishi Switchgear MCCB NF-S

Mã số Tính năng
NF125-SGW RE
 • MCCB Mitsubishi NF125-SGW RE.
 • Dòng định mức: 16–25, 25–40, 40–63, 63–100, 80–125 A.
 • Số cực: 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 36/36 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF125-SW
 • MCCB Mitsubishi NF125-SW.
 • Dòng định mức: 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A.
 • Số cực: 2, 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 30/15 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF63-SW
 • MCCB Mitsubishi NF63-SW.
 • Dòng định mức: 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
 • Số cực: 2, 3, 4 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 7.5/4 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
NF32-SW.
 • MCCB Mitsubishi NF32-SW.
 • Dòng định mức: 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 A.
 • Số cực: 2, 3 P.
 • Dòng ngắn mạch 380V: 5/2 kA.
 • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH MTV TM-DV GIA NGUYỄN NGUYỄN
33 Hoa Hồng 2, P.2, Q.Phú Nhuận
Tel : 08 3517 4923 – Fax : 08 3517 4924
Website : http://www.gnnvietnam.com
Email : contact@gnnvietnam.com

Categories: Kho hàng Tags: ,